11.01.24

Rīga, Lutera baznīca

 

                                               (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                       (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)
 


 

                                                                       (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

Līdzekļu vākšana baznīcas celtniecībai tika uzsākta 1881. gadā. Baznīca tika uzcelta laikā no 1888. līdz 1890. gadam pēc arhitekta Johana Koha projekta. Darbu pārraudzīja pats Kohs un Vilhelms Bokslafs. Tā ir tradicionāla neogotikas celtne ar smailu torni baznīcas rietumu galā. Interjeru veidojis Vilhelms Bokslafs. Baznīcas ērģeles izgatavotas 1893. gadā Ludvigsburgā, Vācijā,  E.F. Valkera firmā. Baznīcu iesvētīja 1891.gadā.

1991. gadā tika veikts baznīcas kapitālremonts, bet vēl pēc pieciem gadiem rekonstruēja baznīcas pulksteni, kas darbojas kopš 1891. gada.

Pāri ielai, Indriķa ielā 8,atrodas baznīcas pastorāts. Ēka savulaik pārvesta no Rīgas centra kā dāvinājums baznīcai.

Laikraksts “Tēvija” 1941.gada augustā raksta: “Rīgas atbrīvošanu no lielinieku jūga iezvanīja niknas cīņas Pārdaugavā, par ko vēl tagad liecību dod sašauto māju drupu kaudzes un iznīcināto kara mašīnu atliekas. No sabiedriskām celtnēm dabūja ciest arī staltā Lutera baznīca Torņakalnā. Netālu no baznīcas galvenām durvīm atrodas 12 vācu karavīru kapi. Viņi krita kaujā, padzenot no Pārdaugavas sarkanos. Lutera draudzes dāmu komiteja nolēmusi kapus pienācīgi apkopt. Būtu vēlams plašākai sabiedrībai nākt talkā atjaunot skaisto gotisko Lutera baznīcas celtni. Ziedojumus pa pastu var sūtīt uz māc. J. Birģeļa vārdu Rīgā, Vienības gatvē 28.”

Adrese: Rīga, Torņakalna iela 3