05.01.24

Rankas pamatskola

 

                                                        (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)
                                                                 (1928.gada foto)

2012.gadā skola svinēja 125 gadu jubileju.

Pirmā skola Rankā dibināta 1727.gadā. Savukārt Rankas pamatskolas pirmsākumi meklējami 1850.gadā. Šī skola pastāvēja līdz 1864.gadam. 1866./ 67. mācību gadā skola sāka darboties jaunajā skolas namā, kas tika uzcelts tagadējās skolas teritorijā un saucās ,,Jaunā” jeb ,,Dambja” skola. 1887.gadā tika iesvētīta šī jaunuzceltā draudzes skolas ēka. Skolu nosauca par Lutera skolu. Tajā laikā šī skola esot skaitījusies modernākā šajā apkārtnē. Sākotnēji skola bija divos stāvos, bet 1930.gadā tika piebūvēts arī trešais stāvs. Skolas celtniecība 1887.gadā izmaksāja 12 000 rubļu, bet 1930.gadā, kad piebūvēja trešo stāvu, tas izmaksāja 40 000 latu.

2019.gadā sludinājums, ka tiek izsolīta Rankas pamatskola: “Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 9,62 hektāru platībā, uz tās esošajām piecām ēkām - skolas ēkas, pagraba, noliktavas un diviem šķūņiem - un mežaudzes 3,9 hektāru platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 69 000 eiro, nodrošinājums ir 6900 eiro.”

Adrese: Gulbenes novads, Rankas pagasts (koordinātes - 57.191825, 26.209470 )