31.01.24

Līdēres pareizticīgo baznīca

                                                         (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

Vidzeme 19.gadsimta pirmajā pusē bija izteikti protestantisks novads un vadošā konfesija bija luterāņi, arī baptistu draudze. 19. gadsimta 40. gados notika masveida vidzemnieku pāreja pareizticībā. Procesa pamatā bija nevis reliģiskie, bet saimnieciskie apsvērumi – neraža, baumas par zemes iegūšanas iespējām Krievijas dienvidos (pareizticīgajiem) u. c.

Zināms, ka oficiāli Līdēres pareizticīgo draudze pastāvējusi no 1847. gada. Dievnams uzcelts un iesvētīts 1878. gadā. Pie baznīcas darbojusies skola un nespējnieku nams. 1920-os gados draudzē darbojies priesteris Aleksandrs Sakss, bet ap 1939. gadu priesteris Jānis Baumanis.

Pēc Otrā pasaules kara draudze skaitliski ievērojami samazinājās, nespēja samaksāt nodokļus un ap 1952. vai 1953. gadu darbību izbeidza un tika aizslēgta. 1960-os gados uzlauzta un izzagti vērtīgi baznīcas piederumi. Draudzes darbība uz neilgu laiku atjaunojusies ap 1995. gadu. Atjaunotā draudze pulcējusies bijušās skolas telpās, kas atrodas turpat netālu. Tad arī uzsākti celtnes sakopšanas un atjaunošanas darbi, bet tie netika pabeigti līdzekļu trūkuma dēļ.

Šobrīd draudze vēl arvien pastāv, domājams, formāli, jo trūkst informācijas par reāliem dievkalpojumiem vai citām darbībām.

Adrese: Madonas novads, Āronas pagasts (koordinātes - 56.946103, 26.041920 )