31.01.24

Lazdonas skola

 

                                                                 (Skolas ēka senāk)
                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skola Lazdonas pagastā dibināta 1873. gadā un to dēvēja par Kārļa skolu. 1932.gada 1.augustā blakus vecajai skolai tika likti jaunās skolas pamati. Tagadējā skolas ēka uzcelta 1933. gadā un tā paredzēta 100 skolēniem. Mācībām, atpūtai un saimnieciskajām vajadzībām izmantojamā platība ir 790 m2, ko veido mācību kabineti, klases, zāle sportam un kultūras pasākumiem , bibliotēka, muzeja telpa, kā arī ēdināšanas un sanitārais bloks. Līdz 2009. gadam mācībām tika izmantota arī blakus esošā vecās skolas ēka, kur atradās vizuālās mākslas telpas un mājturības un tehnoloģiju darbnīcas zēniem. 2009. gadā vecās skolas ēka tika pārdota un iegūtie līdzekļi ieguldīti tagadējās skolas ēkas rekonstrukcijā. Pagraba stāvā tika ierīkots mūsdienu prasībām atbilstošs mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem. 2009. gada jūnijā Lazdonas pagasta bērnudārza „Zvaniņš” reorganizācijas rezultātā skolai tika pievienotas divas pirmsskolas izglītības grupas, kas turpināja darboties atsevišķā ēkā Meža ielā 2.

2023.gadā, nerēķinoties ar vecāku un pedagogu viedokli, skola – pilnībā renovēta – tika slēgta.

 

Adrese: Madonas novads, Lazdonas pagasts (koordinātes - 56.828849, 26.231845 )