13.01.24

Asaru pamatskola

 

                                               (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                     (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 

Asaros Zemgales ielā kopš 1920.gada darbojās Rīgas Jūrmalas 4. pamatskola. 1920. – 30.gados vasarās skolā notika Latvijas skolotāju savienības organizētie skolotāju kursi, kas nodarbojās ar t.s. „brīvās izglītības” jeb „ārpusklases izglītības” metodēm. Mūsdienās tās sauktu par interaktīvajām metodēm. Šo kursu dalībnieki īpašu uzmanību pievērsa praktiskajām nodarbībām, vairāku mācību priekšmetu apvienošanas eksperimentiem, ārpusskolas resursu izmantošanai, ekskursijām dabā un kultūrvēsturisku objektu izpētei. Ar saviem materiāliem kursu dalībnieki piedalījās izstādēs un konferencēs Dānijā un Francijā.
Pamatskola Asaros (pēdējos gados tikai 4 klases) pastāvēja līdz 1981.gadam. Skolas absolventi un Asaru iedzīvotāji atceras to ar lielu sirds siltumu un pateicību – gan kā skolu, kur valdīja sirsnība un ģimeniska noskaņa, gan kā kultūras un izglītības centru, kur notika koncerti un sarīkojumi. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (tolaik Jauno Naturālistu stacija) ir Asaru skolas tradīciju turpinātājs.
No 1981. – 1983.gadam tika veikta pilsētas aizsargājamo augu un dzīvnieku inventarizācija, kuras rezultātā 1983.gadā bijušajā Asaru pamatskolā atklāja Dabas aizsardzības muzeju.

Adrese: Jūrmala, Zemgales iela 4