04.12.23

Viesienas pagasta valdes nams

 

                                               (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                 (1930-to gadu foto)

Ap 2011.gadu uz ēkas vēl bija kādas jumta paliekas, 2019.gadā jumta vairs nav. Var redzēt, ka ēka laika gaitā pārbūvēta, zaudējusi piebūvīti, durvis aizmūrētas. Viesienas pagastu likvidēja 1949.gadā, to pievienojot Madonas rajonam. Mūsdienās Viesienas pagasta teritorija iekļauta Aronas, Bērzaunes un Vestienas pagastos.

1939.gada “Brīvā zemē” rakstīts: “Iekšlietu ministrs K. Veitmanis uzdevis atlūgties no amata Viesienas pagasta vecākam A. Actiņam, kas savu amatu izlietojis personīgas un savu radu pabalstīšanas interesēs. Ministrs sodījis arī līdzzinātājus, atceļot no amata Viesienas pagasta valdes un padomes locekli P. Birku un pagasta sekretāru J. Fricsonu. Pēdējais degradēts par pagasta sekretāra pailgu un pārcelts uz Ceraukstes pagastu. A. Actiņš kādreiz kreditējies Latvijas lauksaimniecības ekonomiskā sabiedrībā un sabiedrībai palicis parādā 150 ls. Šo parādu no A. Actiņa piedzinusi Latvijas banka. Lai izvairītos no parāda samaksas, pagasta vecākais A. Actiņš izņēmis no pagasta valdes apliecību, kurā rakstīts, ka viņš strādā sava tēva īpašumā bez noteikta atalgojuma un viņam nav nekādas mantas, pret kuru varētu vērst piedzīšanu. Apliecībā, kuru A.Actiņam izrakstījuši pagasta valdes loceklis P. Birks un sekretārs J. Fricsons, noslēpts arī tas apstāklis, ka A. Actiņš kā pagasta vecākais, saņem noteiktu atalgojumu. ”

Adrese: Madonas novads, Aronas pagasts (koordinātes - 56.895568, 26.019762 )