02.12.23

Salas mācītājmuiža Mārupes pagastā

 

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1936.gada tūristu ceļvedis “Ekskursants” raksta: “Ejot vēl tālāk gar upes malu apm. 2 klm, nonākam pie Ķīšiem, kas atrodas pretī Dubultiem. Jau pa gabalu redzams uzkalniņš ar stāvu ziemeļmalu. Uz viņa daudz kaļķameņu un ķieģeļu drumslu, jo te atradās kara laikā nopostītās saimniecības ēkas. Ap šo vietu vēsturnieki meklē Salas Sv. Bartolomeja baznīcu, kura jau 17. gs. beigās bijusi drupās. To norāda kāda veca 17. gs. karte, uz kuras atzīmēta arī kādreizējā baznīca. No šejienes iet vecais dambja ceļš uz Sīpolkalnu, kur atradusies vecā Salas mācītājmuiža pie Babītes ezera. Salas pastorāts jau bijis 1584. gadā, tā lielums 1 arkls un 5 zemnieku mājas. Tagadējā mācītāja muiža iesvētīta 1771. gadā, kad vecā muiža Sīpolkalnā bijusi jau 102 gadus veca un apdzīvošanai nederīga. Uz kalna ķieģeļu un dakstiņu drumslas. No šejienes skaists skats uz Babītes ezeru, kas pieaudzis zālēm un piekaisīts neskaitāmām saliņām un ir īsta pīļu mednieku Eldorado.”

Mūsdienās, iespējams, ka vienīgi šī fotogrāfijā redzamā saimniecības ēka saglabājusies no mācītājmuižas ēku kompleksa.

 

Adrese: Mārupes novads, Salas pagasts, Sīpolciems (koordinātes - 56.941939, 23.769942 )