22.11.23

Reņģes dzelzceļa stacija

 


                                                            (Fotografēts ap 1935.gadu)                                                                     (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

1934.gada “Dzelzceļnieks” raksta: “ Reņģes stacijā dzelzceļu budžeta komisija savā pēdējā inspekcijas braucienā nolēma būvēt jaunu stacijas ēku un ierīkot lokomotīvju griezuli. Līdz šim stacija atrodas kara laikā būvētā barakā.”

Portālā “Zudusī Latvija” minēts, ka Reņģes stacija atrodas uz 1873. gadā atklātās dzelzceļa līnijas Jelgava - Reņģe. Pirmā stacijas ēka nodegusi Pirmā pasaules kara laikā. Kara gados celto pagaidu ēku nomaina 1935. gadā no Zīlānu stacijas pārvesta ēka.

Savukārt 1935.gada 3.novembra “Latvijas kareivis” apraksta stacijas atklāšanas pasākumu: ”Sakarā ar Reņģes stacijas atklāšanas svinībām vakar uz turieni izbrauca Latvijas dzelzceļu galvenais direktors K. Bļodnieks, viņa palīgs inž. K. Spriņģis, tehniskais direktors inž. E.Dravnieks, finansu direktors H. Mazkalniņš, dzelzceļu galvenais ārsts Dr. Grīnups u. c.
Speciālvilcienam pienākot Reņģes stacijā, direktoru K. Bļodnieku un citus viesus sagaidīja stacijas priekšnieks J. Ancāns ar ziņojumu. Bija ieradušies arī Rubas un Jaunauces pagastu vecākie, kā ari Lietuvas muitas pārstāvji. Uz perona bija nostājusies vietējā aizsargu nodaļa, ugunsdzēsēji, mazpulks, vietējie kori un daudz svētku viesu. Pēc uzrunām notika koncerts un mielasts.

Ēka celta pa daļai no veciem materiāliem, kas pārvesti no Silāniem (Zīlāniem), un pa daļai arī no jauniem. Stacijas ēka izmaksājusi 40.000 ls. Saskaņā ar inž. Šarlova projektu izbūvētas telpas pasažieriem, bufete, atsevišķas telpas muitai, policijai, pastam un frizierim, kā arī citas telpas.”

Reņģes dzelzceļa stacijā 1912.gadā dzimusi rakstniece Irma Grebzde. Viņas tēvs toreiz bija dzelzceļnieks. Šī pirmā bērnības dienu vide daļēji veidoja rakstnieces intereses un dzīves skatījumu. 

Adrese: Saldus novads, Rubas pagasts, Reņģes stacija (koordinātes - 56.382677, 22.641301 )