13.10.23

Dobele, nezināmo karavīru kaps Dobeles kapos

 

                                            (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                        (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Piemineklis veidots pēc Alfona Vīksnes meta, Eduarda Kurau akmeņkaltuves izpildījumā. Padomju okupācijas laikā kapara plāksne ar tautumeitu tika norauta, atjaunota 2002.gadā akmenī, tēlniece Inta Berga.

Zemgales balss” 1939.gada 30.augustā raksta: “Šoreiz kapu svētki būs kuplāki kā agrākos gados, jo iesvētīs arī pieminekli Nezināmam kareivim. Šo pieminekli vasarā uzcēla Dobeles aizsargu nodaļa kapu nodalījumā, kur aprakti pasaules un atbrīvošanas karā kritušie karavīri, tāpat šogad aizsargu nodaļa izraka Dobeles apkārtnē visus tos karavīru trūdus, kas bija apglabāti pa ceļa malām, kur bijušas cīņas — tie visi arī tika guldīti kopējā kapā šajā nodalījumā. Kopējais kritušo kaps tagad rūpīgi apkopts un izdaiļots. Mākslinieka A. Vīksnes granītā un kaparā veidotais tēls, kas redzams jau no lielceļa un sevišķi vakara saulē jauki spīd, piešķir šim kapam svinīgu noskaņu, bet uzraksts «Par pienākumu kritušiem 1914-1920», apmeklētājam dziļi iespiežas sirdī. Piemiņas zīmi atklās Valsts Prezidenta sekretārs J. Grandaus.”

Adrese: Dobele, Uzvaras iela 25