20.09.23

Vecauces luterāņu baznīca

                                               (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                   (2017.gada foto)
 

                                                                               (1910-to gadu foto)

1938.gada „Zemgales balss” raksta: „Vecauces baznīca ir viena no vecākām baznīcām mūsu valstī. Tā pastāv jau no 1667. gada un savā laikā tur sprediķojuši un draudzes garīgo dzīvi veidojuši vairāki ievērojami mācītāji. Baznīcas dibināšanas gads gan noteikti nav zināms. Vecauci apkalpoja Lielauces mācītāji un tikai 1934. gada novembrī Vecauces baznīcu atdalīja no Lielauces draudzes. Tagad Vecauci apkalpo mācītājs Jānis Turks.
Jaundibinātā draudzē ietilpst Auces pilsēta, Vecauces pagasts, Bēnes pagasts un zināms skaits māju arī no Vadakstes pagasta tā saucamā Benkavas centra saimniecības. Vecauces baznīcā ir 500 sēdvietas. Pēdējos gados baznīcā veikti vairāki izdaiļošanas darbi, pārveidots altāris un ērģeļu telpa. Šī gada 2. februārī nopirkta arī jauna draudzes māja.”

Pirmā baznīca Vecaucē bija koka būve. 1729.gadā tajā iespēra zibens un baznīca nodega. Pēc tam to uzbūvēja no akmeņiem, bet 1866.gadā baznīcai piebūvēja piebūvi altāra galā. 1932.gadā baznīcā ierīkoja elektrisko apgaismojumu. Pēc Otrā pasaules kara baznīcas ēka bija stipri cietusi, jo okupācijas armija baznīcas telpās bija ierīkojusi kalēju darbnīcu. Baznīcu izremontēja un dievkalpojumi atsākās 1947.gadā.

1930.gados baznīcā bija altāra glezna ,,Jēzus uz jūras”. Kara laikā tā pazuda. Pēc tam gleznas vietā atrodas gleznojums, kurš atradās zem pazudušās gleznas.

Interesants ir tās interjers, tajā apskatāma ekspozīcija ar unikālām un vēsturiskām fotogrāfijām par Auci Latvijas pirmās brīvvalsts laikā.

Baznīcas dārzā apbedīts Vecauces muižas īpašnieks Fridrihs fon Mēdems (11.06.1859 - 02.06.1911).

Adrese: Dobeles novads, Vecauces pagasts, Vecauce, Akadēmijas iela 1