17.09.23

Bija reiz mājas - Lielbraņķi, Naudītes pagastā

 

                                             (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bija Lielbraņķi un bija Mazbraņķi. Mazbraņķu vārds pat no kartēm pazudis, Lielbraņķi vēl kartē turas. Par savulaik turīgo un biezi apdzīvoto Naudītes pagastu daudz rakstījis novadpētnieks Gunārs Birkmanis vairākās atmiņu grāmatās - par postu, kuru atnesa šim pagastam karš un pēc tam daudzi desmiti neiedomājami truli padomju okupācijas gadi, kad tika spridzinātas baznīcas, piegānītas un nojauktas izsūtīto saimnieku mājas. Apvidus bijis bagāts arī ar vērtīgiem, seniem kokiem, no kuriem daudzi šos gadus ir pārdzīvojuši. Laikrakstā “Latvija Amerikā” 2005.gada martā publicēts Gunāra Birkmaņa raksts par dižkokiem un cita starpā tiek minēts: “Sen izzudušo Lielbraņķu māju aizaugušajā biežņā Guntis Eniņš uzmeklējis vienu no visdižākajiem Dobeles apkaimes ozoliem ar stumbra apkārtmēru 6,3 metri un turpat saskatījis varenāko vītolu, kura stumbra apkārtmērs arī pārsniedz 6 metrus.

Gunta Eniņa iespaidā es ar lielāku nemieru sirdī sāku vērtēt krievu armijas milzīgo karaspēka daļu nodarījumus Dobeles un Naudītes apkaimē. Aizņēmuši prāvas teritorijas no Muldavām līdz Gardenei, krievu armijnieki vēl izsludināja daļu Naudītes un Slagūnes par kara mežniecībai piederošām. Te notika vislielākie posta darbi. No daudzām vēl sakoptām lauku mājām padzina cilvēkus, šīs ēkas noārdīja un ķieģeļus, pamatu laukakmeņus armijnieki veda un pārdeva Dobeles ģimenes mājiņu būvētājiem. Pa partizānu modei cirta kokus un veda baļķus iztirgot uz Lietuvu. No zemes virsas pazuda stipri mūrētās mājas, pat to pamati...
Divās vietās Naudītē armijnieki aizsprostoja ūdeņu dabīgo plūdumu, lai būtu makšķerēšanas un pīļu medību vietas. Jaunsesavas pusē pārpurvojās ne tikai lauki, bet arī mežs un Sesavas upīte apmēram divu kilometru garumā.
Postnieki nedeva mieru arī kapsētām. Viņi atraka un pameta vaļējas turīgāko saimnieku atdusas vietas. Krievu zaldātiem šķita, - ja glītāks kapa piemineklis, tad kapā arī jāatrodas zeltam... “

Adrese: Dobeles novads, Naudītes pagasts (koordinātes - 56.592382, 23.182006 )