22.08.23

Vietalvas baznīcas krogs

 


                                            (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                         (Vietalvas baznīca un baznīcas krogs senāk)
 

Vēlāk ēkā bijis pagasta nams.

1937.gada izdevums “Aizsargs” raksta: “Muižu ienākumi senos laikos, kā zināms, bija dibināti ne vien uz tautas izkalpināšanu darbā un klaušās, bet arī uz žūpības veicināšanu, kādēļ Vietalvas muižas īpašnieki bija sacēluši ik uz kilometru pa krogam. Šie krogi saukušies: Lejas krogs, Baznīcas krogs, Āzītis (muižā) un Zobēnu krogs Zobēnu kalnā. Tos tagad piemin tikai tautas atmiņās. Garām braukdami, ļaudis uz vienu otru tīrumru rāda: šeit kādreiz bija krogs, šis tīruma gabals tiek dēvēts par kroga zemi. Otram baznīcas patronam Odzienas lielkungam skaudis, ka viņa ļaudis dzēruši Vietalvas krogos. Sevišķi viņam riebis tas kaimiņa krogs, kas bijis nepilnus simts metrus no baznīcas. Paša zemes robežās celtais krogs bijis puskilometru no baznīcas. Brimmers beidzot uzcēlis sev krogu uz baznīcas zemes. No tā jo skaidri redzams, ka kroga celšanai lietoja pat baznīcas zemi, bet kad astoņdesmitos gados pie Brimmera griezās pagasts, lai «kungs» trīs pūrvietas pārdotu skolas celšanai, tad viņš pateica, ka to negribot darīt.”

Adrese: Aizkraukles novads, Vietalvas pagasts, Vietalva (koordinātes - 56.727715, 25.759077 )