21.08.23

Rudbāržu internātskola

 


                                                       (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)


Skolas ēka būvēta 1872.gadā.

2016.gada oktorbrī lsm.lv raksta: “Skrundas novada dome izlēmusi likvidēt Rudbāržu internātpamatskolu – rehabilitācijas centru. Likvidācijas process jāpabeidz pusgada laikā, un līdz tam jāatrod cita izglītības iestādes 39 audzēkņiem. Augsts betona žogs ir pirmais, kas ieraugāms, braucot augšup gleznainajā kalnā, kur atrodas Rudbāržu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Padomju okupācijas laikos šo žogu uzbūvēja kolonijas vajadzībām. Tagad vīteņaugi, kas vietām apvijušies ap draudīgo, sliktā stāvoklī esošo betona žogu, rada pat mājīgas sajūtas, taču pašas skolas vēsture nebūt nav tik romantiska, jo piedzīvoti dažādi laiki. Viens no skolas slēgšanas iemesliem ir vide, jo secināts, ka bērni žoga dēļ dzīvo bīstamā vidē. Skolas vide nav sakārtota, kabineti nav modernizēti kā citur. Pie vainas arī mazais skolēnu skaits. Vēsturiskajā trīsstāvu skolas ēkā drīz svilpos vējš jeb precīzāk būtu teikt - nākotne miglā tīta. Skrundas novada domei būs jālemj, ko darīt ar īpašumu.”

Savukārt 2020.gada februārī lsm.lv raksta: “Pirms trim gadiem slēgtās Rudbāržu internātpamatskolas ēkās tiek īstenota Latvijā jauna ideja par kopienu centru, kurā senioriem būs iespēja sadarboties ar jauniešiem, iekopt savu nelielu saimniecību un turpināt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Rudbāržu internātpamatskolu - rehabilitācijas centru slēdza 2017. gadā. Tas atradās divās lielās ēkās – senajā skolas ēkā un padomju okupācijas laikos būvētajā internāta ēkā. Līdzās ir plaša teritorija. Kopš slēgšanas domāts, ko iesākt ar tukšajām mājām. Nu idejas sāktas īstenot: sadarbojoties trim partneriem - Skrundas novada pašvaldībai, biedrībai “Ventas krasti”, kā arī atbalsta un izaugsmes centram “Droša skola” -, te taps sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centrs “Rudbārži”.

Vienā ēkā būs pansionāts senioriem, savukārt  otrā – vieta profesionālajai izaugsmei, vasaras  nometnēm un citām aktivitātēm jauniešiem. Tie darbosies kā atsevišķi pakalpojumi, taču būs savstarpēji integrēti, veidojot vēl nebijušu konceptu.

"Organizējot vasarā jauniešiem nometnes, arī seniori, kas dzīvo blakus, var nest savu pienesumu, ja ir mākslinieks, var mācīt zīmēšanu, izmantot senioru radošo potenciālu, kas viņiem ir.  Izdarīt ko tādu, kas līdz šim Latvijā nav bijis," sacīja viens no projekta sadarbības partneriem Viesturs Kleinbergs.

Viņš līdzīgu modeli, kā pēdējo dzīvesvietu senioriem veidot mājīgu un aktīvu, nolūkojis Austrijā. Tā kā ēkas ir plašas, tad tiks veidotas istabiņas, lai senioru ciemiņi pie viņiem varētu paviesoties ilgāku laiku, ne tikai dažas stundas.

"Veidot vairāk kā kopienas centru, kur gribas atbraukt. Austrijā veco ļaužu nami ir kā kopienas centrs," saka Viesturs Kleinbergs.”

Adrese: Kuldīgas novads, Rudbāržu pagasts (koordinātes - 56.628215, 21.903729 )