01.10.22

Višķu muiža (Mola muiža, Wyszki, Wyschi)

 

                                  (Višķu muižas pils 1927.gadā no grāmatas "Historisma pilis Latvijā")
                                                           (Fotografēts 2022.gadā, Paula Rudzīša foto)
                                              (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas apbūve veidojusies 19. gadsimta beigās. Muižas pils bija būvēta poļu muižnieku Molu dzimtai, tā tikusi izpostīta 1. pasaules kara laikā.  Kungu mājas fasādē bija izmantoti divi tuvu novietoti simetriski renesanses garā stilizēti torņi. Tādu izskatu pils ieguva 1878.gadā, atjaunojot celtni pēc ugunsgrēka, kas izcēlās poļu sacelšanās laikā 1863.gadā. Līdz mūsdienām saglabājušās atsevišķas saimniecības ēkas un daļēji regulāra un brīva plānojuma parks, kurā ir ap 75 koku un krūmu sugas.

Autors Dainis Bruģis grāmatā “Historisma pilis Latvijā” raksta: “Latvijas muižās atrodam arī piemēru, kur kungu mājas fasādē izmantoti divi tuvu novietoti simetriski torņi, Tā tas darīts, piemēram, Višķu pilī Latgalē, kur ēkas šaurāko fasādi rotāja divi augsti, renesanses garā stilizēti torņi. Šāda fasādes kompozīcija attāli asociējas ar 1538. gada celto Villa Trissino Krikoli, taču iespējams, ka šajā gadījumā vairāk kā konkrētais Itālijas prototips celtni varēja ietekmēt Latgalē populārās divtorņu katoļu baznīcas. Pēc Pieminekļu valdes darbinieku savāktajam ziņām, šādu izskatu Višķu pils ieguvusi 1878. gadā, atjaunojot celtni pēc nodedzināšanas 1863. gadā poļu sacelšanās laikā. Jaunuzceltā pils savukārt tika izpostīta pirmā pasaules kara laikā un līdz mūsu dienām nav saglabājusies.”

Molu dzimtas mauzolejs atrodas Višķu ciematā pussalā pie Dotkas ezera vecās koka baznīcas (1715) vietā. Tam līdzās ir baznīcas kapi. Molu (von der Mohl) dzimtas saknes rodamas Prūsijā 15.gadsimtā. Latvijā dzimtas pēcteči parādījās 17.gadsimtā. Par Andreja un Elizabetes Molu līdzekļiem 1621.gadā Višķos tika uzbūvēta pirmā katoļu baznīca, nākamā baznīca – 1715.gadā, bet 1908.-1925.g. – tapa jauns dievnams. Molu dzimta pazīstama ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Polijā, Krievijā, Anglijā un Argentīnā.

1921.gadā pēc muižu zemju un nekustāmā īpašuma atsavināšanas neatkarīgās Latvijas Republikas valdība ierīkoja kungu dzīvojamā ēkā lauksaimniecības un pienotavas vadītāju kursus. 1926.gadā nodibināja mājturības skolu. 1920-to gadu otrajā pusē sākās mācību korpusa celtniecība, kuru pabeidza 1931.gadā. Šajā pašā gadā mājturības skolu pārveidoja par divgadīgo “Valsts Višķu dārzkopības un mājturības skolu”. Tās direktors bija E.Saliņš. 1940.gadā nodibināja dārzkopības vidusskolu. 1942.gadā vācieši mācību korpusā ierīkoja hospitāli, bet pirtī, kas uzcelta 1937.gadā blakus Mola klētij – morgu. Pēckara gados dārzkopības vidusskolu pārdēvēja par dārzkopības tehnikumu. 1953.gadā mācību iestādi pārdēvēja par lauksaimniecības tehnikumu un uzsāka agronomu – laukkopju sagatavošanu. Pēc direktora A.Kosjaka iniciatīvas 1962.gadā tika izveidots republikā pirmais sovhoztehnikums. Tehnikuma saimniecībai pievienoja O.Oškalna kolhozu. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopplatība bija 4499 hektāri. 2002.gadā tehnikums ieguva jaunu nosaukumu – Višķu profesionālā vidusskola.

2022.gadā redzamas tukšas ēkas, pie skolas ēkas izlikts plakāts, ka tai meklē īpašnieku. Dažu neapdzīvoto muižas namu logus no izdemolēšanas un nokrišņu ietekmes pasargā un arī iedzīvina neparasti un apgleznoti logu aizslietņi, kuru idejas autori ir mūzikas un mākslas skolas pedagogi un Višķu pagasta pārvaldnieks.

Adrese: Augšdaugavas novads, Višķu pagasts, Višķi (koordinātes - 56.064708, 26.765375 )