30.09.22

Jezufinovas muiža (Jezupinavas muiža, Ārdavas muiža, Jusefinowo)

 

                                                         (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)


 


                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                    (1936.gada foto)
 

Celta 1860. gadā un līdz 1922. gadam piederēja muižnieku Molu dzimtai. 1922. gadā muižas kungu mājā ierīkoja skolu, kura darbojās līdz 2002. gadam.
2019.gadā muiža tiek pārdota par 70 tūkstošiem eiro.

No muižas apbūves saglabājies arī stallis un dažas citas ēkas.

Adrese: Preiļu novads, Pelēču pagasts, Ārdava (koordinātes - 56.140477, 26.829118 )