16.10.22

Upmalas skola (Upmalas pamatskola) Rugāju pagastā

 

                                                 (Fotografēts 2022.gadā, Paula Rudzīša foto)

1935. un 1937.gada izdevumos “Apriņķu un pagastu apraksti” skola pieminēta kā Upmalas I pakāpes pamatskola ar pārzini Emīliju Vanagu. 2002.gada grāmatā “Latvijas pagasti” teikts, ka Upmalas 4 klašu pamatskola slēgta 1970-os gados, bet darbu atsākusi 1992.gadā. Man nav zināms, kad skola atkal beigusi savu pastāvēšanu, bet 2022.gadā ēka tukša un pamesta, apkārtne nekopta. Tiem, kas vēlas kaut ko vairāk uzzināt par šo skolu, nesajauciet to ar kādu citu tāda paša nosaukuma skolu. Tādu ir daudz gan Latgalē, gan citur Latvijā.

Adrese: Balvu novads, Rugāju pagasts (koordinātes -56.946391, 27.204700 )