10.10.22

Strūžānu muiža (Strusen, Strushane)

 


                           

                                             (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas īpašnieks ir Ernsts Ludvigs Dālvics (Dahlwitz), kurš ir arī Stružānu luterāņu baznīcas dibinātājs un apglabāts blakus baznīcai.

Kā raksta 1959.gada “Cīņa”, tad Stružānu muižas centrs no muižas drupām pārvērties par kolhoza “Uzvara” ciematu.

Savukārt novadpētnieks Žanis Skudra par 1968.gada Stružānu apmeklējumu raksta: “Strūžānos pils nav bijis. Te ir vecais muižas centrs ar lieliem kokiem un alejām, bet daudzi koki iznīcināti sakarā ar ceļa paplašināšanu un meliorācijas darbiem pie Ičas upes.”

Adrese: Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, Strūžāni (koordinātes - 56.745210, 27.183967 )