26.09.22

Riebiņu ūdensdzirnavas (Riebeņu ūdensdzirnavas)

 


                                                      (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)

1930-os gados īpašnieks Jānis Reiznieks. Mūsdienās atjaunotas.

Tā kā par šīm dzirnavām nav atrodama nekāda informācija, publicēju kāda starpgadījuma aprakstu no 1939.gada “Daugavas vēstneša”: “A. Cals no Preiļiem 29. jūnijā ieradās Silajāņu pag. Riebeņos gada tirgū ar savu foto aparātu un novietojās pie Riebeņu dzirnavām tirdzinieku uzņemšanai. Pēc kāda brīža pie fotogrāfa pienāca Jānis Sondars no Preiļu pagasta Osunīšiem un lūdza viņu uzņemt, bet fotogrāfs prasīja iepriekšēju samaksu. Kad fotogrāfs ar J. Sondaru nevarēja vienoties, pēdējais ar dūri sasita foto aparātu. Lieta nonāca tiesā. J. Sondars tiesā nebija ieradies. Maltas iec. miertiesnesis 18 g. v. J. Sondaru aizmuguriski sodīja ar 25 ls vai maksāt nespējas gadījumā ar 7 dienām arestā, apmierinot Cala celto civilprasību 100 ls apmērā.”

Adrese: Preiļu novads, Riebiņu pagasts, Riebiņi  (koordinātes - 56.338517, 26.798708 )