21.09.22

Ķizbeles muiža (Kubeseles muiža, Kipsal, Kypsal)

 
                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par to, kas 1836.gadā rakstīts izdevumā “Tas latviešu ļaužu draugs”, raksta 1936.gada “Zeltene”: “Kas priekš astoņi gadi pēdējo reizi Ķizbeles muižā (Krimuldas draudzē, Vidzemē) bijis, tas pavisam citādu ainu tur atradis. Latviešiem par labu Ķizbeles muižas īpašniece pašā muižā meiteņu skolu ierīkojusi, kur tagad no visiem Krimuldas draudzes pagastiem 30 meitenes mācās par dievbijīgām, godīgām un derīgām meitām, un ar tādu nolūku, lai pēc tam arī par labām saimniecēm paliktu. Ar lūgšanu bērni ceļas, ar lūgšanu pie galda sēžas un ar lūgšanu ari gulēt aiziet. Pirmās rīta stundās, kad visas meitenes piecēlušās un Dievu pielūgušas, katķismu, bībeles peršas vai dziesmas mācās. Pēc brokasta un tāpat pēc pusdienas katra pie sava darba apsēžas: cita vērpj, cita auž, cita ada, cita šuj un daža vēl šādu tādu darbu strādā. Kad vien brīvs laiks rodas, tad vakaros meitenēm tiek no bībeles vai citām grāmatām priekšā lasīts. No lielākām meitenēm pārmaiņus citas apgādā un apkopj virtuvi, vāra ēdienu un cep maizi, citas atkal apkopj lopus un dara visādus darbus, ko pie mājas būšanas vajaga. Vasarā visām meitenēm dārzā un laukā uz tīruma un pļavām jāstrādā, ko ikkatra pēc vecuma un spēka spēj. Bez šām lietām bērni vēl mācās lasīt, galvā rēķināt un uz balsīm dziedāt. Krimuldas draudzes skolmeistars, vai arī pats mācītājs viņus pa vaļas brīžiem māca. Iksvētdienas meitenes baznīcā iet, kur viņām pie ērģelēm sava vieta. Še viņas, pa labu roku stāvēdamas, līdz ar Krimuldas draudzes skolas bērniem, kas turpat pa kreisu roku sapulcināti, atbildēšanas dziesmas dzied. Ķizbeles īpašniece no sevis visu skolniecēm dod, gādā arī par uzturu un apģērbu. Tām meitenēm, kas no Krimuldas pagasta, īpašnieks labu pūru līdzi solījis. Dievbijīga un godīga sieva līdz ar savu vīru par skolas pārzinātājiem iecelti, viņi tos kopj, uzlūko un visus rokdarbus māca. Mēs priecājamies, ka caur skolu lielu labumu esam iemantojuši, jo še apgādātās un mācītās meitas vēlāk par labām sievām un mātēm var kļūt. Ar sirdsprieku mēs jau redzējuši, ka Dieva svētības skolai netrūkst, jo tādas skolas labums jau pie citiem latviešiem un citā apkaimē saskatāms. Krimuldas īpašniekam arī otra liela muiža, Glebova, pieder, kas tuvu pie Kurzemes robežas leišos atrodas. Arī tur viņš pagājušā gadā tādu pašu meiteņu skolu uztaisījis, lai tanī mācītos tie latviešu bērni, kas starp leišiem izkaisīti. Kā skolotāji tur aizgāja no Ķizbeles meiteņu skolas divi mūsu draudzes locekļi: sieva mūsu skolā izmācījusies, un arī vīrs šepat savas zināšanas smēlis un līdz izgājušai vasarai Krimuldas baznīcā ērģeles spēlēja.”

1976.gada “Darba balss” raksta: “Pie šosejas ir Ķizbeles māju kopa. 16.gadsimtā te bija Kubeseles muiža, pēc tam Ķizbeles pusmuiža. 1827. gadā šeit atvērtā meiteņu skola vēlāk pārveidota par Krimuldas pagastskolu un pārcelta uz Silkrečiem.”

Adrese: Siguldas novads, Krimuldas pagasts (koordinātes - 57.165344, 24.782802 )