27.08.22

Zlēku baznīca

                                                 (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Celta 1645.gadā. Baznīcas tornis veidots gotiskā stila tradīcijās ar kāpņveida kontrforsiem un uzbūvēts vēlāk. Baznīcas tornī trīs reizes iespēris zibens, tornis divreiz nodedzis un atjaunots. Krāšņa un mākslinieciski augstvērtīga ir baznīcas interjera iekārta, it īpaši Brēmenes koktēlnieka Hofenšteta ap 1650.gadu darinātais altāris ar altārgleznu "Kristus zaimošana" un kancele, kas ir uzskatāma par vienu no spilgtākajiem manierisma paraugiem Kurzemē. Savdabīgi ir arī gleznojumi uz baznīcas solu galiem. Ērģeles (1875) darinājis Liepājas ērģeļbūvētājs K.Hermanis. Zlēku baznīcā ērģelniece bijusi Lūcija Garūta, kura dzīvojusi netālajās “Bitnieku” mājās. 1944.gadā viņa baznīcā atskaņo “Dievs, tava zeme deg!”.

Zem baznīcas altāra telpas izbūvetas baronu fon Bēru kapenes. 

Grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata” autors 1969.gada rudenī raksta: “Ejot tālāk, ieraugām Zlēku baznīcas torni. Esmu dzirdējis un, laikam, pat lasījis, ka daži lietpratēji Zlēku baznīcas torni uzskatot par visskaistāko visā Kurzemē. Zlēkas kādreiz bijis skaists un plašs centrs. Apkārt daudz mežu. Bet muižas centrā izskatās kā pēc kara: drupas, ceļi krustām šķērsām traktoru un automašīnu izmuļļāti, viss bezgala nekārtīgs, piemētāts, piemēslots. Muižas koki, no kuriem te maz kas vairs palicis, nokaltuši, un tiem, kas vēl zaļo, miza lauksaimniecības tehnikas apbojāta, vecie dīķi pieauguši, piesvaidīti visādiem atkritumiem; tanīs maz ūdens, un virsa tiem apaugusi ar tā saucamo ūdens lēcu. Zlēku pils nodegusi otrā pasaules karā, vāciešiem atkāpjoties. Tad apskatu baznīcu, kas vesela un kārtībā. Uz durvīm uzlikta zīmīte, ka šodien plkst. 13.30 būs dievkalpojums, bet es nevaru tik ilgi gaidīt. Turpat pie baznīcas krogus, ko tagad remontē, noplēsto dakstiņu vietā likšot šīfera jumtu. Kāds vīrs, no kura dabūnu pienu brokastīm, pastāsta, ka abi Zlēku baznīcas zvani pirmajā pasaules karā tikuši aizvesti, bet zvans, kas uzlikts Latvijas laikā, aizvests pēdējā karā.”

Adrese:  Ventspils novads, Zlēku pagasts, Zlēkas (koordinātes - 57.122813, 21.824122 )