18.08.22

Piltenes viduslaiku pils (Pilten, castrum Pilten)

 
                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                                    (1920-to gadu foto)
 

Piltenes pils celta 13. un 14. gadsimta mijā kā konventa tipa pils Kurzemes jeb Piltenes būskapam un izmantota līdz 16. gadsimtam. No 14. gadsimta līdz 16. gadsimtam Piltene bija Kurzemes bīskapijas administratīvais centrs. 1329. gadā pils izturēja lietuviešu karaspēka aplenkumu, kaut arī pati pilsētiņa tika nodedzināta. Dokumenti liecina, ka jau 1621. gadā pils atradusies pussagruvušā stāvoklī, bet ap 1750. gadu sagāzusies pēdējā vēl apdzīvojamā pils daļa. Kad pils vairs netika apdzīvota, no tās akmeņiem būvēja Piltenes muižas saimniecības ēkas.

Pils drupas atrodamas blakus Piltenes luterāņu baznīcai pie Vecventas (kādreizējās Ventas gultnes). Saglabājušies pamati un divu pils torņu fragmenti - Lielā apaļā un Kauna torņa fragmenti. Piltenes pils bijusi lielākā aizsardzības būve Ziemeļkurzemē. Pilī varēts iekļūt pa diviem vārtiem un diviem paceļamiem tiltiem. Pils drupas aizņem 1 ha lielu platību.

Adrese: Ventspils novads, Piltene (koordinātes - 57.222498, 21.666799 )