17.08.22

Piltenes vējdzirnavas

                                               (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1938.gada presē rakstīts: “Piltenē darbojas vējdzirnavas, kas bezvēja gadījumos strādā ar naftas motoru un blokos malšanai ražo arī elektrisko strāvu pilsētiņas apgaismošanai.”

Tā paša gada beigās presē raksta: “17. decembrī ap plkst. 7 Piltenē izcēlās ugunsgrēks elektriskā spēkstacijā, kas atrodas vienkopus ar vējdzirnavām. Jau dažos mirkļos liesmas bija pārņēmušas lielo būvi. Spēkstacijas ēka gan atrodas tikai ap 80 m no Vecventas dīķa, bet lielā karstuma dēl ugunsdzēsēji nevarēja pieiet ugunsgrēka vietai tuvāk par 200 m. Simtiem cilvēku skatijās trakojošās liesmās, tie nespēja aizkavēt bojā ejošo rūpniecības uzņēmumu. Uguns draudēja pārsviesties arī uz tuvumā esošajām koka celtnēm Lielā ielā, kādēļ apdraudēto māju iedzīvotāji bija sakāpuši uz jumtiem un spaiņiem lēja ūdeni. Ugunsgrēka izcelšanās iemesli vēl pilnībā nav noskaidroti. Dzirnavu īpašnieces dēls K. Jēkabsons un vietējais tirgotājs K. Grīntāls ugunsgrēka izcelšanās brīdī atradušies pie bīdelēšanas ierīcēm, kad mašīnu telpās piepeši izdzirduši sprādzienu. Pēc tam telpas tūlīt sākušas piepildīties kodīgiem dūmiem. Noskrējuši apakšējā stāvā, viņi to atraduši jau pilnīgi liesmās. Uguns ātro izplatīšanos veicinājusi naftas krājumu aizdegšanās. Tikai pārdroši izskrejot cauri liesmām, Jēkabsons un Grīntāls izglābušies. Reizē ar dzirnavu nodegšanu pilsēta paliek bez elektriskās apgaismošanas. Uzņēmums bija apdrošināts Latvijas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrībā un Popes un apkārtnes savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrībā, kopā par 32.000 ls. Turpretim zaudējumi pārsniedz 50.000 ls. Liesmām par upuri krituši arī vairāki simti kvintalu labības.”

Adrese: Ventspils novads, Piltene, Lielā iela  (koordinātes -  57.228993, 21.667520 )