18.08.22

Landzes mācītājmuiža

 

                                              (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Celta 1790.gadā, otrais stāvs uzbūvēts vēlāk, izkropļojot ēku līdz nepazīšanai. Mūsdienās ēkā iekārtots pansionāts. Saglabājusies sena klēts.

Ventas balss” 1936.gadā raksta: “Ir zināms, ka Landzē bijusi baznīca jau katoļu un ordeņa valdības laikos. Turpat bijusi arī mācītājmuiža, tikai ne tanī vietā, kur tagad, bet baznīcas otrā pusē. Upei ieskalojot krastu, 1790. gadā nācās mācītājmuižu pārcelt tajā pusē, kur tā tagad ir. Mācītājmuiža ievērojama ar to, ka te darbojies par mācītāju no 1804.gada Kārlis Fridrihs Vilhelms Kalmeijers, kurš rakstījis “Latviešu Avīzēs” un sarakstījis lasāmu grāmatu bērniem ar virsrakstu «Bērnu mīļotājs». Šī grāmata iespiesta pie J. V. Stefenhagena Jelgavā 1825. gadā un par pateicības zīmi dāvināta trim dzimtskungiem: Zūru un Laides — Lambsdorfam, Venzavas — Rennem un Leču — Koškulam. Divi raksti šai lasāmā grāmatā ir no Ārlavas mācītāja K. Hugenbergera un Dundagas mācītāja Rodes. Vēsturnieku aprindās vairāk ievērojams par šo Kalmeijeru ir viņa dēls, Jānis Augusts Teodors Kalmeijers, kurš dzimis 1809. gadā Landzes mācītāja muižā un pēc studijām Terbatā ceļojis uz Pēterburgu, Vāciju, Austriju un Šveici un no 1837. gada darbojies kā sava tēva adjunkts, bet no 1855.gada kā pilntiesīgs Landzes mācītājs. Šis Kalmeijers bijis vairāku vēstures un zinātnisku biedrību biedrs, piem. Rīgas vēstures un senatnes pētnieku biedrības. Ievērojams ar saviem vēsturiskiem vācu valodā sarakstītiem darbiem. Landze ievērojama arī ar to, ka šeit savus bērnības gadus pavadījis mūsu literatūrā pazīstamais “sirmais latviešu mīļotājs” Kārlis Hugenbergers, kura tēvs Landzē bijis mācītājs. Par šī «sirmā latviešu tautas mīļotāja» dzīvi Landzē Smiltenes K. Kundziņš kādreiz rakstīja : “Še uz pašas Ventas upes krastiem, lauku dzīves klusumā un jaukumā, mazais Kārlis uzauga un ieņemas savā dabā un saprātībā. Lieliski jauki brīži bērna prātam īpaši bija, kad pavasarī ledus sāka lauzties un kad Ventas ūdeņi līdzīgi vecās Ēģiptes Nīlas upei pļavas un laukus pārpludināja un auglīgus darīja.”

Adrese: Ventspils novads, Piltenes pagasts, Landze (koordinātes - 57.238003, 21.626999 )