31.07.22

Sēļu muiža (Sehlenhof, Sehlen)

 


                                                           (Fotografēts ap 1920.gadu)                                                 (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sēļu muiža savu nosaukumu dabūjusi no Sēlpils pilskunga Kaspara Ziborga fon Vislingena, kurš to kā dāvanu saņēmis no karaļa Augusta Sigismunda 1563.gadā par viņa nopelniem un karalim aizdotiem 600 dālderiem. Vislingens muižu pārdeva Jānim Krauzem. 1629.gadā muižu manto Krauzes meitas dēls Melhiors Bornmanis. 1740.gadā Sēļi pieder hoftiesas asesoram von Šulcam, bet 1781.gadā - brāļiem Gustavam un Reinholdam von Staudeniem, kā mantojums no viņu tēva Joahima. 1809.gadā par 37.250 dāld. muižu nopērk Kārlis J. H. von Engelhardts, kura pēcnācējiem muiža pieder līdz agrārreformas ieešanai dzīvē 1922.gadā. (no grāmatas “Mazsalaca”, 1927)

Patlaban muižas ēkās iekārtota pagasta valde, bibliotēka, tautas nams, pasta nodaļa un veikals. Saglabājušās divas muižas klētis.

Pateicoties ļoti aktīvai pagasta darbiniecei muižas teritorija ir skaisti sakopta, pils ēkas iekštelpas izremontētas, tur notiek izstādes un pasākumi, dārza svētki, pat džeza un opermūzikas svētki.

Adrese:  Valmieras novads, Sēļu pagasts, Sēļi (koordinātes - 57.851197, 25.213004 )