23.07.22

Dundagas Jaunpils (Jaunā pils)

 


                                                 


                                                                (Ēka senākos laikos)
                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā bijusi barona pagaidu apmešanās vieta pēc tam, kad 1905.gadā nodedzināja Dundagas pili. Vēlāk te atradusies arī Dundagas sadraudzības biedrība, kas dibināta 1912.gadā, pēc tam arī kultūras nams.

Dundagas sadraudzīgā biedrība „Vārpa" savu kulturālo darbību uzsāka 1869. gadā, kad Dundagas pagasta latviešiem izdevās nodibināt dziedātāju kori. Pēc agrārreformas „ Vārpai" tika piešķirts nekustams īpašums (bij. Dundagas muižas Jaunpils ēka, līdz ar 10 pūrvietām zemes) un 1925.-26. g. biedrība uzbūvēja plašu zāli. Zāles izbūve, veco muižas ēku remonti, skatuves iekārtošana, klavieru iegādāšana un krīzes laikmets piespieda „Vārpu" taisīt parādus, kuru deldēšana ar vietējiem spēkiem dažkārt radīja zināmas grūtības. (Brīvā zeme, 1937)

Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 9