22.07.22

Dundagas aptieka

 

                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1895. gadā aptieku no dokto­rāta mājas “Dakterlejā” pārvietoja uz moderni iekārtotu divstāvu māju, kurā bija centrālapkure, ūdensvads, kanalizācija un kas bija pielāgota aptiekas vajadzībām. Tas bija iespējams, jo Dundaga bija ienesīga vieta ne tikai ārstiem, bet arī aptiekāriem un to atļāva nopelnītie līdzekļi.

Plašais zemes īpašums tagadējā Talsu ielā 6 robežojās ar barona zemes īpašumu. Tur tapa lielisks aptiekas dārzs drogām, košuma kokiem un krūmiem, puķēm un ar īpaši celtu māju drogu apstrādei. 1899. gadā K.J.Štolcers aptieku pārdeva provizoram Teodoram Aleksandram Tīrmanim, kurš 1902. gadā atrada jaunu aptiekas īpašnieku Paulu Pfeilu. Pēc desmit gadiem aptieka nonāca aptiekāra palīga Kārļa Sinkas īpašumā. Kārlis Sinka bija vidzemnieks no Rankas, kas 1912. gadā pārnāca no Krievijas.

Kārļa Sinka un mantinieku īpašumā Dundagas aptieka, joprojām moderna un bagāta, palika ilgi. Aptiekas dārzu papildināja siltumnīca vīnogulājiem un īpašas šķirnes lazdu riekstkoki.
1940. gada 28. oktobrī padomju okupācijas vara pieņēma dekrē­tu par privāto aptieku, slimnīcu un tām līdzīgo ie­stāžu nacionalizāciju. Visiem īpašniekiem aptiekas atņēma un reģistrēja Galvenajā aptieku pārvaldē. 1941. gadā, kad beidzās padomju okupācija, jūlijā atjaunoja Farmācijas pārvaldi, reģistrēja aptiekas, atjaunoja bijušos nosaukumus, aptiekas atdeva īpaš­niekiem. Dundagas aptieku atguva tās īpašnieks far­mācijas maģistrs Imants Sinka, kurš farmāciju studēja vienīgi ģimenes inte­resēs, jo viņa īstais aicinājums bija glezniecība un studijas Mākslas akadēmijas meistardarbnīcās.
Neatgriezeniskas izmaiņas norisinājās 1944.gadā, kad daudzas aptiekas, to skaitā arī Dundagas, palika bez īpašniekiem. Bēgļu laivās uz Zviedriju devās arī Dundagas aptiekas īpašnieks Imants Sinka, kurš aizbrauca no Latvijas pašā beidzamajā brīdī ar vienu no pēdējām laivām.
Pēckara gados par Dundagas aptiekas pārvaldnie­ci iecēla farmaceiti no Piltenes aptiekas Olgu Helmani-Raikovu. No 1949.gada aptiekas mājas otrajā stāvā dzīvoja un darbojās Iekšlietu tautas komisariāta daļas priekšnieks Aleksandrs Mazurs. 1951. gada oktobrī par pārvaldnieci iecēla no Kri­mas apgabala iebraukušo farmaceiti Lidiju Semjonovu. Šai laikā tika izpostīti daudzi aptiekas plašā dārza stādījumi, izārdīta arī centrālapkure, sabojāts ūdensvads un kanalizācija. Nākošais aptiekas pārvaldnieks bija Staņislavs Žarins no Mogiļevas un postīšanas darbi turpinājās. No 1956. līdz 1957.gadam pār­valdniece bija farmaceite Estra Pūpolberga-Jurševska, bet no 1957. līdz 1967.gadam farmaceite Ārija Apsīte. No 1967. līdz 1991.gadam aptiekas pārvaldniece bija farmaceite Lidija Siliņa. No 1991. gada 16.novembra Dundagas aptiekas pārvaldniece bija Ingrīda Švampe. Aptieku slēdza 2015. gadā.
Veido­jot Dundagas galveno ielu posmā no Pils ielas līdz E.Dinsberga ielai zudībā aizgāja lielākā daļa no aptiekas dārza, kas līdz tam pletās gandrīz līdz “Ķīkaru” mājai. Jauno ceļu sākotnēji nosprauda pavisam cieši gar aptiekas ēku. Vecajai verandai, kas bija stipri cietusi, gandrīz vispār vietas neatradās, līdz ar to veco verandu nojauca un tās vietā uztaisīja jaunu un mazāku, kā arī ceļu no verandas divus metrus nostūma nost.
Adrese: Talsu novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Talsu iela 6