13.01.22

Rudbāržu ūdensdzirnavas

 
                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1930-os gados piederēja brāļiem Jānim un Ernestam Ciņiem. Tagad mazais HES. Atjaunots 1999.gadā. Bija saglabājies zemes aizsprosts, novadbūve un dzirnavu ēka. Graudu malšanas iekārtas darba kārtībā.

1943.gadā “Kurzemes vārds” raksta: “Rudbāržu dzirnavu pārvaldnieks 1941. gadā par meldera mācekli salīdzis Antonu Ģenerāli no Alšvangas pagasta. Š. g. 10. maijā Ģenerālis no dzirnavām pazudis un vairs darbā neienadies. Par notikumu ziņoja policijai un lietā ievadīja izmeklēšanu. Vēlāk noskaidrojies, ka Ģenerālis devies uz Nīkrāces pagastu, kur Dīķputnu mājās salīdzis par strādnieku un paskaidrojls, ka par melderi vairs negribot kļūt un esot samierinājies ar laukstrādnieka likteni. Par patvarīgu darba atstāšanu Ģenerāli sodīja ar 1 mēnesi cietumā, sodu atvietojot ar RM 50.”

Adrese: Kuldīgas novads, Rudbāržu pagasts (koordinātes - 56.629585, 21.903821 )