27.09.21

Valgales muiža (Valgāles muiža, Walle Gale, Walgalen)

                                               (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Valgales pils minēta 1230.gadā kā Walle Gale. Valgale hronikā pieminēta arī 1389.gadā, kad Kandavas fogts Everts van Garderode pārdeva pļavas gabalu Valgales pagastā. 1613.gadā Valgali nopircis hercoga Fridriha no Prūsijas “izrakstītais” padomnieks Trankvics. Vēlāk Valgale bija kroņa muiža, kur visilgāk –līdz pat 1871.gadam – pastāvēja klaušas, lai gan tās bija aizliegtas jau kopš 1867.gada. Valgales muižas ēka 1929.gadā pilnībā pārbūvēta par pagasta namu, saglabājot masīvu apjomu un divslīpju jumtu ar nošļauptiem galiem.

Citur teikts, ka Abavas tautas nams ir uz Valgales muižas kungu mājas pamatiem 1927./29. gadā pārbūvētā divstāvu mūra ēka, kuras interjerā tika iekārtota grezna zāle ar mākslinieka Žaņa Sūniņa monumentālās glezniecības sešām kompozīcijām. Gleznojumi zālē ir uz apmetuma un tiek datēti ar 1934.gadu. Viss griestu laukums, ieskaitot sānu slīpnes pret iekšsienu un koka stabiem loga pusē, ir sadalīts ornamentu ietvertos laukumos. Griestu centrā ir stilizētiem tautiskiem rakstiem piepildīts rombveida gleznojums, bet sānu slīpnēs – pa trim Ž.Sūniņa figurālajām kompozīcijām katrā pusē. Mākslinieks pievērsies tautiskā romantisma tēmām, gleznojot pieguļniekus, arāju, medniekus, labības vācējas un simboliskas ainas ar tautu meitu, kuras dziedājumu pavada vecs koklētājs ar jaunu stabulētāju un latvju dievības tēla ar bērniem. Gleznojumus 1997.gadā tīrījis un nostiprinājis restaurators S.Astičs.

Līdz 2000.gadam ēkā atradās Abavas pagasta pārvalde, bibliotēka, pasts. Pēc Sabiles novada izveidošanas , kad pārvalde tika pārcelta uz Sabili, tās telpās tika izveidots Sabiles novada muzejs. Kad tika slēgts pasts, tad pasta telpās tika izveidots pašvaldības dzīvoklis, kas tika piešķirts bijušajam pasts darbiniekam, bet pašlaik tas ir kritiskā stāvoklī un to apdzīvo nelabvēlīga ģimene. Tiek risināts jautājums par šīs ģimenes pārcelšanu uz citu dzīvesvietu.

Līdz 2012.gada beigām ēkai bija caurs jumts un lietus ūdeņi ievērojami kaitēja zāles izskatam un gleznojumiem. 2013.gada ziemā, izmantojot ES finansējumu,ēkai tika uzlikts jauns jumts, pa vasaru tika uzlabots apgaismojums, ierīkota centrālā apkure.

Adrese: Talsu novads, Abavas pagasts, Valgale (koordinātes - 57.051290, 22.473183 )