15.09.21

Talsu leprozorija baznīca

 


                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kad 1936. gadā tika galīgi izlemts par abu valsts leprozoriju, Rīgas un Talsu, apvienošanu Talsos un kad tika apstiprināts un pieņemts pēdējās izbūves plāns, reizē ar to bez sevišķām ierunām no Veselības departamenta, Valsts kontroles un Finanšu ministrijas puses tika dota piekrišana baznīcas būvei lepras slimo vajadzībām. Baznīca un tās iekārta - soli, altāris un kancele būvēti pēc lekšlietu ministrijas būvniecības departamenta arhitekta Jūlija Biķa plāna. Būvdarbus izveda uzņēmējs Alberts Kūraus Rīgā, pusbūve uzcelta 1937. gadā, bet nobeigta 1938. gadā.  Baznīcai iegādāts zvans 310 kg svarā. Zvans — tērauda un izgatavots bijušā Liepājas drāšu fabrikā, tagad Tosmārē, ar uzrakstu: «Jēzu, mīļais Kungs, apžēlojies par mums.» Lūk. ev. 17, 13. vienā pusē un «Talsu leprozorija 1937./38. g.» otrā. Tekstu zvana uzrakstam izmeklējis vietējais mācītājs O. Martinelli. Baznīcā uzstādīta Žaņa Sūniņa gleznotā glezna pēc motīva «Jēzus dziedina slimos». Arī gleznas rāmis veidots pēc gleznotāja Ž. Sūniņa meta, un to pagatavojis Vorobjovs Rīgā. Baznīca iesvētīta 24.septembrī 1938.gadā. Baznīcas iesvētīšanu izdarīja un vadīja prof. Dr. T. Grīnbergs, ev.-lut. baznīcas arhibīskaps. Svētrunu teica docents Dr. Alb. Freijs. Baznīcas iesvētīšanā piedalījās: prāv. Virbulis no Tukuma, mācītājs Mačulāns no Rīgas, mācītājs Kampe no Rūjienas un vietējais mācītājs Martinelli. Baznīcas iesvētīšanu pagodinājuši bija Tautas labklājības ministrs Volonts, Veselības departamenta direktors Alks, Būvniecības departamenta direktors Miezis uņ daudzi valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji. Baznīcas apkārtnes izkopšana un izdaiļošana paredzēta tuvākā nākotnē. Baznīcā 120 sēdvietas. Talsu Leprozorija draudzi apkalpo Talsu draudzes mācītājs O. Martinelli. (“Jaunatnes ceļš”, 01.09.1939)

Baznīca apmeklētājiem mūsdienās ir slēgta, jo griesti varot uzgāzties uz galvas. Baznīcas augstos griestus klāj tumšas plaisas.

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts, Stūrīši (koordinātes - 57.245067, 22.656175 )