22.09.21

Sknābes muiža (Sknaben)

 

                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1921.gada “Valdības vēstnesis” ziņo: “Jelgavas apgabaltiesa dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas nolēmumu 6. oktobrī 1921. gadā iecelts aizgādnis promesošā Sknābes muižas īpašnieka Vilhelma Kannenberga mantībai.”

1930.gada laikrakstā “Kurzemes vārds” sludinājums, ka Sknābes muižā Latvijas bankas prasības piedzīšanai tiks pārdota Marijas Mēdemas kustama manta, kas sastāv no 4 govīm un 2 zirgiem, un kas novērtēta par Ls 900.

Savukārt 1931.gada “Iekšlietu ministrijas vēstnesī” raksta, ka Sknābes muižā skursteņa sodrējiem aizdegoties izdegusi Marijas Mēdems dzīvojamā ēka. Zaudējumi nodarīti par Ls 3000. Dažas dienas vēlāk šis pats izdevums raksta: “Notikuma vietā nekavējoši ieradies vec.kārtībnieks Buhbinders, pateicoties kura enerģiskai rīcībai izdevies uguni apdzēst tā, ka ēkai nodegusi tikai daļa jumta. Par to apdrošināšanas sabiedrība «Kurzeme», kurā M. dzīvojamā ēka bijusi apdrošināta, piesūtījusi Buhbindera priekšniecībai 50 latus un lūgusi tos izmaksāt viņam par to, ka viņa enerģiskās rīcības dēļ novērsti lielāki zaudējumi. Iekšlietu ministrija šīs summas izmaksai piekritusi.”

Adrese: Talsu novads, Virbu pagasts (koordinātes - 57.155402, 22.670166 )