21.09.21

Grobiņas dzirnavas

 


                                                      (Fotografēts 2021.gadā, V.S. foto)

                                                                       (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)
 

Grobiņietis Juris Egle savācis ziņas par Grobiņas vēsturi. Par dzirnavām viņš stāsta, ka pēdējās zināmās ūdens dzirnavas Grobiņai dāvājis krievu ķeizars Pāvils I (1754 -1801). Dzirnavu dīķa aizsprosts 1968. gada pavasarī tika sagrauts plūdos nepareizas apsaimniekošanas rezultatā. Dīķa slūžas atradās vietā, kur pašreiz ir gājēju tiltiņš, kas savieno tagadējo Pils ielu ar Dzirnavu ielu. Senāk tā visa bija Dzirnavu iela. Dzirnavām bija atsevišķas slūžas,  4 gaņģi un tās vēl 1960. gadā darbojās. 1926. gadā dzirnavas tika kapitāli pārbūvētas, jo pamati vairs neesot bijuši droši. Dīķa slūžas 20.gadsimta sākumā projektējis un būvējis (atjaunojis ?) Kārlis Egle (1885-1934).

1930.gada “Valdības vēstnesis” ziņo par Grobiņas dzirnavu pārdošanu: “Ernestam un Frīdai-Valijai Alīnei Skudriem piederošā nekustamā īpašuma, Grobiņas dzirnavu pārdošanu atklātā vairāksolīšanā 1930. g. 14. martā, Liepājas apgabaltiesas telpās. Minētais īpašums tiks pārdots  ar visām dzirnavu un vilnas apstrādāšanas fabrikas mašīnām un pie tā piederošo kustamo mantu.

1937.gada “Kurzemes vārds”raksta, ka “Grobiņas dzirnavu mašīnas ar visiem piederumiem atvestas uz ostu pajūgos un automobīļos no Grobiņas Ekšteina dzirnavām. Agrāk dzirnavas dzītas ar motoru, bet tagad tās pārbūvētas par vēja dzirnavām. Motoru ar mašīnām nopirkusi Jelgavas ķieģeļu rūpniecība «Ķieģelis» kieģeļnicas paplašināšanas vajadzībām. Tvaikonis «Dzintarkrasts» mašīnas vedīs tieši uz Jelgavu. «Dzintarkrasts» būs otrais tvaikonis, kas iebrauks Jelgavas ostā.

1938.gada “Kurzemes vārds” raksta par nelaimes gadījumu Grobiņas ūdensdzirnavās: “Sarkanā krusta slimnīcā Liepājā ievietots 43 g. v. Grobiņas iedzīvotājs Ernests Miča. Viņam kreisai kājai lauzts papēdis, satriekts ķermenis. Miča labojis Grobiņas dzirnavu jumtu. Slīdējušas kāpnes un viņš nokritis no 3—6 metru liela augstuma.”

Adrese: Dienvidkurzemes novads, Grobiņa (koordinātes - 56.535392, 21.153612 ; 56.534404, 21.152842 ; 56.534707, 21.152102 )