08.09.21

Cērkstes skola

 

                                              (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Cērkstes skola pastāvēja jau 1859. gadā. Tā teikts baznīcas vizitācijas protokolā. Tā bija viengadīga skola, ko var pielīdzināt t. s. iesvētāmo skolai, kurā bērni pirms iesvētībām mācījās bokšķerēsanu un rēķināšanu. Mācības parasti notika no Mārtiņiem līdz Pūpolsvētdienai.

1882. gadā, vēlēdamies palīdzēt sava pagasta zemniekiem, Cērkstes barons Vilhelms fon Kleists dāvināja prāvu zemes gabalu sava pagasta zemniekiem un kokmateriālus jaunas skolas būvēšanai. Jaunā skola iesvētīta 1883.gada 27. oktobrī (8.novembrī pēc jaunā stila). 1862. gadā skolā mācījās 28 bērni, no tiem 10 meitenes. Skolu uzturēja un skolotāju algoja muiža. Līdz pat 1910. gadam Cērkstes skolu apmeklēja arī Apšuciema bērni. Acīmredzot, skolēni gulējuši skolā visu nedēļu, jo pastāvēja kopēdināšana.

Pirmā pasaules kara gados skola nedarbojās. Līdzko tas bija iespējams, t.i., 1918.gadā, bērni varēja mācīties. Skola gan bija visai nolaista, neremontēta, un skolotājs algu nesaņēma.

1920. gadā Cērkstes skola nesāka strādāt laikā ieilgušā remonta dēļ.

1922. gada jūnijā pagasta padome sprieda par jauniem skolas remontdarbiem, taču nolēma šo apspriešanu pārcelt uz nākošo sēdi. Tā paša gada augustā, apspriežot skolas remontdarbus, padome nolēma, ka pirmām kārtām skolai nepieciešams salabot jumtu, priekšlogiem jāieliek stikli, kā arī jāiztīra pati skolas ēka. Padome nolēma veikt nepieciešamos remontdarbus tik lielā apmērā, cik to atļauj budžets, un izveidoja komisiju, kas rūpētos par to.

1925. gada 15.jūnijā ziņots. ka Cērkstes pamatskola ir likvidēta un vēl nav izlemts, kādam mērķim turpmāk izmantos skolas ēku. Līdz ar to skolas ēkā nenotiek nekādi remontdarbi. No likvidētās Cērkstes pamatskolas palikušo inventāru - galdus, tāfeles. harmoniju, dažādas grāmatas u.c. - nodeva Apšuciema II pakāpes un Milzkalnes I pakāpes pamatskolai. Bet harmoniju pārveda uz pagasta namu un novietoja apkurināmā telpā, lai nesabojātu. 1926 gada februārī nolēma Cērkstes skolas ērģelītes uz nenoteiktu laiku nodod lietošanā Apšuciema pamatskolai, kurā bija tikai vienas ērģelītes, ko pārnēsāja no vienas klases telpas uz otru.

1926./27. mācību gadā, kad bija jāsāk iet uz Apšuciema skolu, vairākas ģimenes savus mazos bērnus skolā nelaida, baidoties tos vienus palaist rudens dubļos vai ziemas kupenās, tāpēc 1928.gada vasarā Milzkalnes pagasta padome nolēma skolu Cērkstē atkal atvērt. Apriņķa skolu valde šo lēmumu atbalstīja, taču skola diemžēl atvērta netika.

Par skolas nama izmantošanu bija arī citas idejas. 1928. gada 20. aprīlī notika vētraina pagasta padomes sēde jauna pagastnama būves dēļ. Tajā laikā skola un pagastnams atradās vienā ēkā. Telpas bija šauras gan skolai, gan pagasta valdei, tāpēt jau sen bija nodomāts valdei atrast citas telpas. Kad nu bijušās Cērkstes kolas vairs nebija un nams stāvēja tukšs un pamests, bet jumtā pamazām parādījās caurumi, radās doma to saremontēt un iekārtot tajā pagastnamu. Taču jaunu jumtu tai laikā nebija iespējams uzlikt, jo vēl nebija pabeigta Apšuciema skolas pārbūve.
Laiku pa laikam Milzkalnes pagasta padome atkal atgriezās pie jautājuma par Cērkstes skolas atjaunošanu. 1929. gada 12. septembrī Cērkstes rajona iedzīvotāji lūdza atjaunot Cērkstes skolu. Bet Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētājs uz to 1930. gada 12. jūlijā Tukuma-Talsu skolu inspektoram ziņoja, ka Cērkstes pamatskolu atjaunot nav nepieciešams, jo pagastā jau darbojas viena sešklasīgā pamatskola Apšuciemā un otra pirmās pakāpes pamatskola - pagasta namā. Nevienu citu iemeslu, kādēļ skola nav atjaunojama, viņš nepiemin, vienīgi to, ka jau pastāvošajās divās skolās skolēnu skaits ir samērā mazs, un skola atjaunota netika. Bet 1934. gada 22. decembrī padomes sēdē tika pieņemts lēmums par to, ka no Cērkstes muižas atdalītais 8.83 ha lielais zemes gabals ar nosaukumu "Cērkstes skola" iegūts dzimtīpašumā uz pagasta pašvaldības vārda un tajā ierīkojama pamatskola.” (no grāmatas “Smārdes pagasts”, 1998)

“Jaunākās ziņas” 1937.gada aprīlī raksta: “Milzkalnes pagasta padome savā pēdējā sēdē nolēmusi atdāvināt Milzkalnes aizsargu nodaļai pašvaldībai piederošo veco Cērkstes skolas ēku, līdz ar saimniecības ēku un 4 ha zemes aizsargu nama vajadzībām.”

Adrese: Tukuma novads, Smārdes pagasts, Cērkste (koordinātes - 57.025012, 23.252671 )