30.03.21

Ķūķu klintis

 


                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
                                                   (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)

Ķūķu klintis ir augstākais devona iežu atsegums Latvijā – 43 metri, tās stiepjas vairāk kā 500 metru garumā. Augšējo daļu - virs smilšakmeņiem - veido māla slāņi, kas satur daudz pārakmeņotu organismu atlieku. Ķūķu klintis strauji maina savu izskatu upes erozijas un daudzo noslīdeņu dēļ. Dažu gadu laikā krasts atkāpies pat par 10m!

Līdzās klintīm ir vairākpakāpju krāces, un to dēļ senatnē plostnieki majestātiskās klintis dēvējuši par Straujajiem iežiem. Klinšu vidusdaļā ir savdabīga ala - Ķūķu ala, kas izveidojusies smilšakmeņos pie paša ūdens un kura pieejama tikai mazūdens periodā. Ķūķu alas priekšā ziemā veidojas leduskritums.

Ķūķu klintis ir aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacionālajā parkā. 

Adrese: Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, koordinātes - 57.274491, 25.105592 )