30.03.21

Bērsteles baznīca

 

                                                                   (2021.gada foto)

Bērsteles luterāņu baznīca ir celta 1653. gadā. 1860.gadā atjaunota. Abos pasaules karos baznīca būtiski necieta. 1976.gadā tā tika nodota Rundāles pils muzejam, kas tur novietoja savu baznīcu mākslas priekšmetu krājumu. 1990.gadā baznīcu atkal pārņēma draudze, un tā paša gada Ziemassvētkos pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma notika pirmais dievkalpojums. Bērsteles baznīcas novietojums ir ļoti īpatnējs, jo tā atrodas Bērsteles muižas pašā malā, toties pavisam blakus Svitenes muižas centram. Tas atbilda sākotnējai iecerei baznīcu celt Grothusu trīs lielo īpašumu vidū. Baznīcai piemīt 17. gadsimta Zemgales arhitektūras iezīmes: biezās sienas ar pusloka logiem, masīvais tornis ar piramīdveida jumtiņu, atsevišķi nodalītā poligonālā altārtelpa, ko ar draudzes telpu savieno masīva pusloka arka. Virs tās trīs logi ar lauku baznīcām neparasti rūpīgu izveidojumu vēlīnā manierisma gaumē - vidējo pārsedz gliemežvāka niša, malējos rotā joslas ar kvaderu uzlikumiem.

1938.gada “Bauskas vēstnesis” raksta tā: “Pagājušo svētdien iesvētīja atremontēto Bērsteles baznīcu. Baznīca celta jau ļoti senos laikos. Pirmo reizi Bērsteles baznīca pārbūvēta un paplašināta 1665. gadā, pie kam uzcelta arī mācītāja māja. Bet tā pastāvējusi tikai līdz 1754. gadam. Tad arī notikusi Mežotnes un Bērsteles draudžu apvienošana kopējā vienībā. Šovasar Bērsteles baznīcai izdarītie remonta darbi izmaksājuši ap 4000 ls. Daļa izdevumu jau segta, bet pārējo draudze ieguva no svētdien sarīkotā bazāra. Baznīcas iesvētīšanas svinībās ieradās prāvesti J. Reinhards un J. Straumanis. Te jāpiezīmē, ka abi prāvesti cēlušies no Bērsteles novada. Bez prāvestiem svinībās vēl piedalījās Vircavas draudzes vikarmācītājs J. Romānis un Mežotnes-Bērsteles draudzes mācītājs Edg. Bergmanis. Pie ieejas baznīcā viesus sagaidīja draudzes pr-ks J. Dzeguze. Baznīca bija apmeklētāju pārpildīta. Dievnama iesvētīšanu izdarīja Jelgavas-Bauskas iecirkņa prāvests J. Reinhards. Svētku sprediķi teica māc. J. Romānis, bet liturģiju vadīja māc. Edg. Bergmanis. Gala vārdus teica un lielo klātesošo pulku svētīja Dobeles iecirkņa prāvests J. Straurnanis. Pēc dievkalpojuma draudzes dāmu komiteja bija rīkojusi svētku mielastu.”

Adrese: Rundāles novads, Svitenes pagasts (koordinātes - 56.385310, 23.962443 )