28.02.21

Jelgavas palieņu pļavu dabas taka

 

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jelgavā teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un Miezītes ceļu 2020.gadā izbūvētas koka laipas, no kurām var apskatīt Svētes upes palienes pļavas. Īpaši interesanti pa laipu staigāt Svētes upes palu laikā, kad pļavas ir zem ūdens.

Kopējais laipu garums ir aptuveni 1,6 kilometri, un tās svienojas ar trim grantētām takām. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas 1,5 m augstumā, laipu platums - 1,8 m. Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. Savukārt, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā izveidoti meandri jeb mitrāji, kuros sastādīti dažādi augi, kā piemēram, smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš.

Adrese: Jelgava (koordinātes - 56.640655, 23.686748 )