03.01.21

Krustpils ūdensdzirnavas

                                                                   (2012.gada foto)

1929.gada “Jēkabpils vēstnesis” raksta: “Krustpils muižas dzirnavās Fricim Minkevičam 14. februārī no kūts, atlaužot priekškaramo atslēgu, nozagta 13 mēn. veca tele, sarkanbrūna, maziem stāvem ragiem, Ls 140 vērtībā. Ļaundari bijuši divi: viens vīzēs, otrs pastalās vai filczābakos. Pakaļmeklēšana  palikusi bez panākumiem.

“Valdības vēstnesis”  1931.gada 11.jūnijā publicē: “Krustpils iecirkņa  miertiesnesis,  pamatojoties uz Kriša Minkeviča  lūgumu, uzaicina visus mirušā 1931.g.6.maijā  Friča Jāņa d. Minkeviča  mantiniekus pieteikt minētam miertiesnesim savas mantošanas tiesības uz nomirēja atstāto mantojumu — nekustamu īpašumu: zemes, ēkām un kustamās mantas atrodošos Krustpilī, ūdens dzirnavās, sešu mēnešu laikā, no šā sludinājuma iespiešanas ,.Valdības Vēstnesī".”

1937.gada “Jaunākās ziņās” sludinājums, ka tiek pārdotas Krustpils ūdensdzirnavas.

Adrese: Jēkabpils, Rīgas iela 211 b (koordinātes - 56.513789, 25.857227 )