06.01.21

Aņītes ieži (Aņītu ieži) Braslas upē

 

                                                 (Garais iezis, fotografēts 2016.gadā, V.S. foto)

                                                         (Augstais iezis, fotografēts 2016.gadā, V.S. foto)


                                                (Vidējais iezis, fotografēts 2016.gadā, V.S. foto)

Aņītes iezis ir viens no iežiem, kas veido ainavisko Braslas senielejas posmu. Tā ir 1 km gara smilšakmens atseguma virkne Braslas ūdenskrātuves posmā gar upes kreiso krastu. Aņītes ieži ir unikāli, jo tie veido vietām 2 metrus, bet vietām 35 metrus augstas smilšakmens klintis. Šo iežu apskatei nav izveidotas labiekārtotas takas, tur jākāpj augšā un lejā pa iežiem un pat jāšķērso kādu  nelielu upīti. Aņītes iezi kopumā veido trīs smilšaini atsegumi:

  • Aņītes Garais iezis – dzeltenīgi sarkans, 380 metru garš, augstums līdz 7 metriem, daļēji appludināts;
  • Aņītes Mazais (Vidējais) iezis – 90 metru garš, augstums līdz 12 metriem. Atrodas nākamajā Braslas līkumā 20 – 50 metru attālumā no upes. Klints virsmā ir uzraksti no 1930-iem gadiem;
  • Aņītes Augstais iezis – aptuveni 120 metru garš, augstums līdz 35 metriem (ar krauju). Atrodas lejteces virzienā, aiz zivjaudzētavas ēkas. Iezī atrodami uzraksti sākot no 19.gadsimta beigām.

 Adrese: Pārgaujas novads, Straupes pagasts (koordinātes apmēram - 57.288434, 24.933048 )