24.01.21

Kākciema pamatskola (Kākciema pagastskola)

 

                                                                  (Skola senāk)
                                                             (Fotografēts 2020.gadā)

Kākciema pamatskola celta 19. gadsimta  sākumā, tajā mācījās bērni no 1. – 4. klasei. Sākotnēji tā bijusi vienstāvīga, vēlāk uzbūvēts otrais stāvs. Telpas izmantoja arī saviesīgiem pasākumiem, sanāksmēm, teātra izrādēm.

I Pasaules kara laikā skola bija stipri cietusi. Skolas inventārs bijis trūcīgs, soli veci, internātam nav bijis gultu, nav bijušas elektriskās gaismas. 1930-gados situācija bija krietni uzlabota.

1949. gadā Kākciema pamatskola kļūst par kolhoza „Oškalni” centru, tās telpās turpināja organizēt kultūras dzīvi un rīkot sabiedriskus pasākumus. 1972. gadā tika pieņemts lēmums Kākciema pamatskolu pievienot Ropažu vidusskolai. Vēlāk skolas telpās tika ierīkoti dzīvokļi, kurus apdzīvo arī mūsdienās.

1937.gada izdevums “Rīgas apriņķis” raksta: “Bez Ropažu pamatskolas pagastā vēl ir Kākciema I pak. pamatskola ar 2 skolotājiem pie 36 skolēniem. Abām skolām ir radio aparāti, mūzikas instrumenti, pietiekoši mācības līdzekļi un klases inventārs. Pie abām skolām pastāv mazpulki.”

Adrese: Ropažu novads, Kākciems (koordinātes - 56.913949, 24.589769 )