05.12.20

Ziedlejas HES (Ziedleju HES)

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ziedlejas HES atrodas uz Platones upes. Stacija būvēta padomju okupācijas laikā. Tās vidējais gada caurplūdums ir 1.75 m3/s, taču tā pārsvarā darbojas tikai pavasaros. 2003.gadā noticis dambja pārrāvums. Eksperti kā iespējamos dambja pārrāvuma iemeslus Lielplatones pagastā min PSRS laikos neievērotās būvniecības normas, bet neizslēdz arī bebru «palīdzību» negadījumā.

Adrese: Jelgavas novads, Lielplatones pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.470843, 23.672582 )