09.12.20

Glūdas pamatskola

 

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1936.gada jūnijā “Zemgales balss” raksta par izlaidumu Glūdas skolā: “Izlaidums notika sestdien, 30. maijā pamatskolas telpās. Glūdas pamatskolas nams, viens no modernākiem un glītākiem skolas namiem Jelgavas apriņķī, tālu redzams Zemgales līdzenumā. Celts viņš pēc kara, pa daļai uz kara laikā nopostītā Falcgrāves skolas nama pamatiem ar pagasta pašvaldības līdzekļiem. Jo vairāk viņam tuvojamies, jo cēlāku iespaidu atstāj šī celtne ar labi kopto apkārtni, daudziem jauniem košuma kociņiem, ziedošu puķu dobēm un pašu skolēnu dēstīto jauno skolas parku. Šodien skolas gaišās un plašās telpas dekorētas zaļumiem un vītnēm.”

1937.gada jūnijā “Zemgales balss” raksta: “Glūdas mazpulks ierīkojis pie Glūdas pamatskolas siltumnīcu, botānisko dārzu ar koku, krūmu un puķu pavairošanas nodaļām. Lai vieglāk nokārtotu ūdens piegādi, uzcelts ūdens tornis, kura augšgalā ierīkots liels baseins. Ūdeni baseinā iepilda ar elektrisko sūkni. Jaunā ūdens vada atklāšana notiks 12. jūnijā.”

1939.gada novembrī “Zemgales balss” raksta: “Šinīs dienās no garākā inspekcijas brauciena atgriezās tautskolu direktors F. Vilks. Par novērojumiem Jelgavas apriņķa skolās direktors izteicās: Jelgavas apriņķī apmeklēju Glūdas, Sķibes un Svētes pamatskolu, kur pārbaudīju skolnieku zināšanas un iepazinos ar skolu ēku un vispārējo saimniecisko stāvokli. Visām minētajām skolām ēkas jaunas un piemērotas. Iepriecinoši bija vērot, ka skolu apkārtne uzkopta un izdaiļota, tādā kārtā rādot labu priekšzīmi visiem pagasta iedzīvotājiem. Skolās iekārtotas arī kopmītnes un kopgaldi. Ar sevišķu atzinību jāmin Glūdas pamatskolas iekārtotais augļu un sakņu dārzs, ko iekārtojuši un apkopuši paši skolnieki. Dārzā audzē visas kopgaldam vajadzīgās saknes, bez tam arī dažādus augļu kokus, krāšņumu krūmus un puķes. Sakņaugus izmanto skolas kopgaldam, bet augļu kokus, krūmus un puķes pārdod apkārtējiem lauksaimniekiem. Tādā kārtā skola iegūst līdzekļus dārzsaimniecības tālākai izveidošanai un kopgalda paplašināšanai. Ar iegūtiem līdzekļiem skola ierīkojusi elektrisko ūdens sūkni un iz būvējusi dārzā plašu apūdeņošanas sistēmu. Glūdas pamatskola, kuru jau vairākus gadus pārzina Jānis Šulcs, rādījusi labu priekšzīmi dārzsaimniecībā citām skolām. Dārzsaimniecības iekārtotas arī pārējās divās skolās, tikai mazākos apmēros.”

Lieki piebilst, ka mūsdienās te vairs nav ne ūdenstornis, ne botāniskais dārzs.

Adrese: Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Glūdas skola (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.592360, 23.536092 )