27.12.20

Veclažas muiža (Veclažu muiža, Alt Laschen) Aizputes novadā

                                              (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1922.gada janvāra “Zemes ierīcības vēstnesī” ieraksts, ka sakarā ar: “1921. g. 14. dec. prot. Nr 126, p. 12 piešķirt
Aizputes apr. Lažas pag. Veclažas muižā:  

4480 Dalbiņš Kārlis ....  50,0 ha
4481 Brenciņš Jānis ... 59,85 ha
4482 Derkevics Kristaps . . 61,20 ha
4483 Cinovskis Fricis ... 53,62 ha
4484 Fārenhorsts Fridrichs … 57,85 ha
4485 Strauss Jānis .... 57,95 ha
4486 Blumbergs Jānis . .  58,10 ha
4487 Sapals Pēteris .... 56,25 ha
4488 Jansons Fricis .... 50,65 ha
4489 Skudrīts Fricis ... 58,40 ha
4490 Grinbergs Toms ... 63,50 ha
4491 Roloffs Cole .... 59,70 ha
4492 Šatcs Meiers .... 58,90 ha

1924.gada maija “Zemes ierīcības vēstnesī” ieraksts, ka Veclažas muižā 50.65 ha zemes ieguvis Jānis Eņģelis no Friča Jansona.

Adrese: Aizputes novads, Kazdangas pagasts (koordinātes  - 56.713837, 21.634359 )