27.12.20

Veclažas muiža (Veclažu muiža, Alt Laschen) Aizputes novadā

                                              (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1922.gada janvāra “Zemes ierīcības vēstnesī” ieraksts, ka sakarā ar: “1921. g. 14. dec. prot. Nr 126, p. 12 piešķirt
Aizputes apr. Lažas pag. Veclažas muižā:  

4480 Dalbiņš Kārlis ....  50,0 pūrvietas
4481 Brenciņš Jānis ... 59,85 pūrvietas
4482 Derkevics Kristaps . . 61,20 pūrvietas
4483 Cinovskis Fricis ... 53,62 pūrvietas
4484 Fārenhorsts Fridrichs … 57,85 pūrvietas
4485 Strauss Jānis .... 57,95 pūrvietas
4486 Blumbergs Jānis . .  58,10 pūrvietas
4487 Sapals Pēteris .... 56,25 pūrvietas
4488 Jansons Fricis .... 50,65 pūrvietas
4489 Skudrīts Fricis ... 58,40 pūrvietas
4490 Grinbergs Toms ... 63,50 pūrvietas
4491 Roloffs Cole .... 59,70 pūrvietas
4492 Šatcs Meiers .... 58,90 pūrvietas

1924.gada maija “Zemes ierīcības vēstnesī” ieraksts, ka Veclažas muižā 50.65 pūrvietas zemes ieguvis Jānis Eņģelis no Friča Jansona.

Adrese: Aizputes novads, Kazdangas pagasts (koordinātes  - 56.713837, 21.634359 )