26.12.20

Elkšņu pamatskola

 


                                                                       (V.S. foto)
                                                                 (1930-to gadu foto)

1937.gada 7.jūnija laikraksts “Rīts” raksta: “Elkšņu pagastā vakar iesvētīja 6 kl. pamatskolas jaunceltni. Uz svinībām ieradās tautskolu direktora biedrs J. Pumpītis, bez tam bija ieradušies Jēkabpils apriņķa vecākais P. Prikulis, tautskolu inspektors P. Baško un apkārtējo pagastu un skolu pārstāvji. Garīgo aktu vadīja Biržu mācītājs Nusbaums. Skolas pārzinis Lazdiņš nolasīja valsts prezidenta K. Ulmaņa un valsts kontroliera V. Kaminska apsveikuma  telegramas. Direktora biedrs J. Pumpī tis nodeva sveicienus no izglītības ministra A. Tenteļa. Celtne, kas atrodas skaistā vietā, izmaksājusi pāri par 807.000 ls un tā ir liels ieguvums Elkšņu pagastā. Pēc iesvētīšanas akta klātesošie nosūtīja Valsts prezidentam pateicības telegramu.”

2018.gada decembrī laikraksts “Diena” raksta: “Skola Elkšņos ir ar 200 gadu senu vēsturi. Tagadējā skolas ēka, kas pēc skaita ir trešā, celta Ulmaņlaikos, 1937.gadā. Arī pats Kārlis Ulmanis te savulaik viesojies, kā redzams arhīvos atrodamā  foto, kur viņš aplūko skolas paraugdārzu. Tolaik pie jaunās ēkas skola tika, jo iepriekšējā nama jumts bijis bēdīgā stāvoklī, atbalstīts ar stutēm. Lielāko daļu materiālu sagādājuši bērnu vecāki, piegādājot ap 150 tūkstošiem ķieģeļu bet kokmateriālus ieguva no skolas pagalmā augušā priežu meža.” 2009.gadā skolu likvidēja.

Adrese:  Viesītes novads, Elkšņu pagasts, Elkšņi (koordinātes - 56.216368, 25.579678 )