25.12.20

Ērgļu ūdensdzirnavas (Ērgļu HES)

 


                                                             (Būvdarbi 1920-os gados)

                                                               (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Tās uzsāka darbību 1924. gadā, bet atjaunoja 1996. gadā. HES ir uzstādīti 4 ģeneratori, uzstādītā jauda ir 361 kW. Sākotnēji HES bija uzstādītas divas turbīnas ar kopējo jaudu 165 kW.

1924.gada “Zemkopis” raksta: “Nerunājot jau par Daugavas ūdens spēku, mums ir daudz mazāku upju, kur ūdens spēkus spējam izlietot arī bez ārzemju kapitālu palīdzības. Kā uz izdevīgākām savā laikā norādīts uz Graujas, Amatas un citām stacijām. Lielakā daļa izstrādāto projektu vēl gaida uz realizēšanu. Ka šie projekti nav tikai sapnis, rāda tagad sabiedrība “Ērgļi", kura sastāv tikai no vietejiem lauksaimniekiem. Šīs sabiedrības uzdevumā akc. sab. „Būve” izdara Ērgļu pagasta centrā dzirnavu un elektriskās stacijas būves darbus (sk. uzņēmumus). Te izmantos Ogres upes ūdeņus, iegūstot līdz 150 zirgu spēku. Šādu ūdens elektrisko staciju Latvijā iespējams izbūvēt desmitiem.”

1941.gada augustā “Tēvija” raksta par nekārtībām Ērgļos: “Ērgļu pagasts, no kura aizvesti 18 latvieši, cietis arī materiālā ziņā. Boļševiku bandas aizdedzināja pie stacijas «Degvielas» noliktavu, nodarot zaudējumus par 193.000 rbļ. Izlaupīta arī patērētāju biedrība, par apm. 90.000 rbļ., bet pienotavai nodarīti 15.000 rbļ. zaudējumu. Ērglēniešiem jācieš arī komunistu iecelto «inženieru» nolaidības dēļ, jo Ērgļi un apkārtne palikuši bez gaismas. Pavasarī, pēkšņi ceļoties Ogres upē ūdens līmenim, neviens nepadomāja par ūdens masu novadīšanu, un rezultātā — izskaloja Ērgļu dzirnavu dambi. Apstājās dzirnavas mašīnas, jo palika bez elektrības, un malējiem vēl tagad jāmēro tāls ceļš līdz apkārtnes dzirnavām. Lejup aiznesti ari simtiem baļķu. Par
dambja atjaunošanu neviens tā īsti nerūpējas, lai gan tas neprasa daudz darba un līdzekļu.

Adrese: Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Ērgļi, Rīgas iela 14