26.12.20

Ērgļu mācītājmuiža

 

                                                                (2012.gada foto)

1924.gada “Zemes ierīcības vēstnesis” raksta par sadalīto un jaunsaimniekiem piešķirto  mācītājmuižas teritoriju:

No 1924.g. 25. marta (prot. Ns 727, p. 14) piešķirt Cēsu apr. Ērgļu pag. Ērgļu mācītājmuižā:

53218 Brauns Jānis .... 22,60 ha
53219 Austriņš Fridriķis . . 22,52 ha
53220 Čuibe Aleksandrs . . 19,45 ha
53221 Balodis Jānis .... 19,51 ha
53222 Suriņš Pēteris ....  25,04 ha
53223 Ērgļu un apkārtnes elektriskā spēka stacijas sabiedrība „ Ērgļi" … 15,52 ha
53224 Sproģis Rūdolfs . . . VI. „. 11F 22,95
Piezīme:  atstājot Ērgļu ev.-lut. draudzei un Silenu mājai lietošanas tiesības līdz ūdeņa malai.”

Adrese: Ērgļu novads, Ērgļu pagasts, Ērgļi, Oškalna iela 2