18.12.20

Brenguļu pamatskola (Dzērvīšu skola, Dzērvītes skola)

 

                                                                    (1949.gada foto)


 
                                                                 (2016.gada foto)

Skola dibināta 1862. gadā, un tās pirmais skolotājs bijis Jēkabs Smurģis. 1924. gadā brengulieši uzcēluši jaunu skolas namu, kas tobrīd bija viens no staltākiem skolas namiem Ziemeļvidzemē. Skola likvidēta jau 1970-os gados. Man nav ziņu, kas te bijis pēc tam. 2000-šo gadu sākumā skolas ēkai bija salikti jauni plastmasas logi, bet jau 2016.gadā redzams, ka logu vairs nav un to vietas aizmūrētas. Ļoti dīvaina situācija.

1938.gada “Izglītības ministrijas mēnešraksts” raksta: “1937. g. 19. decembrī brengulieši nosvinēja savas gaismas pils 75. pastāvēšanas gadu. Tā ir Brenguļu 6-klašu „Dzērvīšu" pamatskola, ko turpat vai visi brengulieši var uzskatīt par savu „Alma Mater", jo tur viņi krājuši cits ilgāk un vairāk, cits īsāk un mazāk zināšanas savai dzīvei. Sevišķi vecā paaudze saaugusi ar savu pirmo skolu sirsnīgām saitēm, ko pierādīja kuplais sirmgalvju skaits skolas jubilejas gadījumā 19. decembrī. Taisni šie sirmgalvji ir tie, kas savos atmiņu nostāstos atdzīvināja skolas vēsturi, jo agrākos gados skolas hronikai piegriezta maza vērība. Skolas vēstures ziņas sakopotas tikai pēdējos gados. Svinībās piedalījās Izglītības ministrijas skolu departamenta tautskolu direktora biedrs  J.Pumpītis, Valmieras apriņķa tautskolu inspektors J. Rudzītis, pagasta pašvaldības amatpersonas, kaimiņu skolu pārziņi, organizāciju pārstāvji un turienes sabiedrība ļoti kuplā skaitā. Svinības ievadīja Ziemsvētku eglīte ar māc. V. Ozoliņa svētrunu, veltītu skolas 75 gadiem. Svētsvinīgo izjūtu padziļināja Trikātas draudzes vīru koris un „Dzērvīšu" pamatskolas koris. Tautskolu direktora biedrs J. Pumpītis teica plašu svinību runu. Viņš norādīja uz vienādību starp laikmetu, kad dibināja Brenguļu 6-kl. pamatskolu, un tagadējo lielo radīšanas un atmodas laikmetu pēc 1934.gada 15. maija. Pagājušā gadsimta 60. gadi bija tautas nacionālās atmodas laikmets. Arī tagadējie gadi ir valsts un tautas darba laikmets, tikai vēl krāšņāks, lieliskāks un ugunīgāks. Lai mūžam mūsu sirdīs kvēlo Valsts Prezidenta Dr. Kārla Ulmaņa vārdi: „Viss mans darbs, manas ilgas un mans spars Latvijai!" Runātājs nodeva sveicienus no izglītības ministra prof. A. Tenteļa, pēc kam sekoja valsts himna. Valmieras tautskolas inspekcijas vārdā sveicienus sirsnīgā runā nodeva inspektors J. Rudzītis. Tāpat skolu tās jubilejā sveicināja Trikātas pamatskolas pārzinis J. Vītols, Jaunvāles — J. Polikarps, s-bas „Abuls" vārdā — Dr. Zāmelis un nodeva skolai jaunu šujammašīnu Ls 400,— vērtībā. Vēl sveicienus un balvas  skolai nodeva P. Brūvelis no lauksaimniecības b-bas - kuļammašīnu un Ls 50,— un Ls 25,— skolas karoga iegādei, M. Drauļa kundze Ls 20,-,  pagasta darbvedis A. Varaus Ls 25,— , skolēnu vecāki Ls 50,—, J. Dūnis Valmierā „Latviešu glezniecība" elegantā sējumā u. c. Pārskatu par skolas dzīvi 75 gados sniedza skolas pārzinis M. Garselis. Vakara programmu noslēdza skolēnu deklamācijas, dziesmas un Ziemsvētku izrāde „Ziemsvētku priekšvakars".

Adrese: Beverīnas novads, Brenguļu pagasts ( koordinātes - 57.554119, 25.606777 )