08.11.20

Slampes skola

 

                                                                    (1929.gada foto)
                                                    (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Izglītības iegūšanai Slampē ir senas saknes. Jau 1861.gadā izveidota pirmā skola, kas darbojusies dzirnavās. Mācījis skolotājs Valdheims, saimniekdēls no Lestenes, beidzis Irlavas skolotāju semināru. Ap 1922.gadu tika risināts jautājums par skolas atrašanās vietu. Bija priekšlikums skolu pārcelt uz pagastnamu, bet tikai pēc tam, kad šī ēka būtu pilnībā Slampes īpašumā, jo līdz tam tas bija Slampes un Praviņu pagasta kopīpašums. 1933./34.m.g. skola no četrklasīgas pāriet uz sešklasīgu apmācības sistēmu. Mācās 64 bērni. Atkal mainījās domas, un tika pieņēmts lēmums par skolas pārcelšanu atpakaļ uz agrāko skolas namu, kur no 1927.gada bija pārvietota pagasta valdes kanceleja. Taču 1938.gadā, pārbaudot situāciju, tika izdarīti secinājumi, ka 1933.gadā sāktie Slampes pagasta pamatskolas bijušās ēkas pārbūves darbi 1935.gadā pārtraukti līdzekļu
trūkuma dēļ. Bet ēkā izvietoti kanceleja, aresta telpas, dzīvokļi,  zāle izmantota publiskiem sarīkojumiem. Pārbūves faktiskā izmaksa Ls 22 679,06. Galu galā izdarīts secinājums ēku izmantot arī par pagastnamu, bet bijušo pagastnamu, toreizējo skolas atrašanās vietu, pārbūvēt skolas vajadzībām. Par skolas pārzini no 1929.gada strādāja Oskars Krādziņš. (Tukuma novada kultūrvēsture, 2.daļa, 1997)

2010.gadā skolas ēka izremontēta, zaudējot tās vēsturisko izskatu, un tājā izvietots sociālais  centrs. Mūsdienu skola tagad pārdēvēta par Zemgales vidusskolu un atrodas jaunā ēkā.

Adrese: Tukuma novads, Slampes pagasts, Slampe, "Rīti"