11.10.20

Straupes mācītājmuiža

 

                                                
                                                               (2019.gada foto)
                                                (1983.gada foto, Raimonda Zalcmaņa foto)
                                                         (1794.gada Broces zīmējums)

Jau 1637.gadā Mazstraupes teritorijā bija izraudzīta vieta pastorātam un tur tas atrodas joprojām.  1669.gadā tika uzcelta mācītājmāja, kūts, klēts un rija. Visa mācītājmuižas apbūve aizgāja postā Ziemeļu kara laikā 1702. – 1720.gadā. Tikai 1727.gadā tika uzcelta  jauna mācītājmāja.

Pēc Otrā pasaules kara mācītājmāja nosaukta par “Kraujām”. Tajā līdz 1969.gadam bijuši dzīvokļi. Pēc tam ēka nonāca Straupes skolas pārvaldījumā internāta vajadzībām. Remonta laikā pilnīgi tika izmainīts telpu plānojums.

1992.gadā mācītājmāju atguva Straupes evaņģēliski luteriskā draudze, bet 1993.gadā pēc ugunsgrēka Straupes pamatskolā, ēkā tika ierīkotas septiņas klašu telpas.

Šobrīd mācītājmuiža kalpo draudzes vajadzībām, tajā ir izveidoti trīs dzīvokļi un draudzes telpas, kurās notiek Svētdienas skola, sadraudzības pasākumi, dažādas mācības, un ziemas aukstajā periodā tiek noturēti arī dievkalpojumi.

Rets 18.gadsimta otrās puses mākslas piemineklis ir mācītājmuižas galveno ieejas durvju vērtnes ar virsdurvju logu. Kopš 1971.gada durvju vērtnes un dzelzs apkalumi ir valsts aizsardzībā.

 

Adrese: Pārgaujas novads, Straupes pagasts, Straupe (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit - 57.354758, 24.959236 )