09.10.20

Plāteru - Zībergu dzimtas kapliča Bebrenes kapos

 

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Neatņemama Bebrenes muižas kompleksa sastāvdaļa ir Plāteru-Zībergu dzimtas kapliča, kas uzcelta 1910. Gadā (citos avotos – 1875.gadā), ēkas arhitektūra ieturēta gotiskā stilā. Virs ieejas durvīm iespaidīga dzega ar grāfu dzimtas ģerboni, uz kapliču ved akmens pakāpieni. Kapličas pagrabā atdusas grāfu dzimtas pārstāvji. Ārpusē, kapličas sienā atrodas 4 marmora plāksnes ar grāfu uzvārdiem:

Stanisław Plater – Zyberk (06.12.1823-29.09.1896)

Marya Plater – Zyberk, dzim. Borch (05.10.1834-10.11.1875)

Marya Wielopolska, dzim. Plater-Zyberk (17.04.1857-…..)

Jadwiga Plater – Zyberk (29.07.1858-27.09.1882)

Kapliča ir labi saglabājusies,  mūsdienās to izmanto bērēs un kapusvētkos. 

 Adrese: Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Bebrene