23.10.20

Garozas pamatskola (Garozas skola, Garozes pamatskola, Kroņa-Garozes skola)

 


                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Garozā skola dibināta jau 1886.gadā, kad tajā mācījās 79 bērni. Pirmā pasaules kara laikā skola tika sagrauta un pēc tam pagastā skola darbojās trīs atsevišķās vietās privātās mājās. Izglītība Garozā prasīja diezgan lielus ieguldījumus, kuru pagastam nebija. Tāpēc, pieaugot bērnu skaitam, pagasta padome nolēma sākt jaunas skolas būvniecību. 1924. gadā izskatīja jautājumu par Garozas pagasta skolas jaunbūvi. Secināja, ka skola ir nepieciešama vismaz 200 skolēniem. Jaunā skola tika uzcelta un iesvētīta 1926.gadā. Par to raksta vairāki valsts laikraksti. Piemēram, “Brīvā Tēvija” 1926.gada 12.oktobrī raksta: “Jau no tālienes uz dzelmainās Iecavas upes krasta starp oranžīgajiem kokiem pretī spīd stalts pelēks nams, moderna divstāvu celtne. Tā atstāj patīkamu iespaidu. Glīta, pēc jaunlaiku prasībām celta ēka, plašas telpas, daudz logu, daudz saules, ventilācija, priekšzīmģs ķēķis, netrūkst pat kanalizācijas ar ūdensvadu.

Svētku garīgo aktu atklāj pagasta padomes priekšsēdētājs Eltermanis, pēc tam virsmācītājs Ķullītis iesvēta jaunās telpas. Dievkalpošanu ar dziesmām kuplināja vīru dubultkvartets “Latvija”. Pēc garīgās daļas garozniekus sveic tautskolu direktors Dobulis. Pārskatu par izglītības lietu pagastā un jaunās skolas celšanas darbu gaitu sniedz  valdes priekšsēdētājs gross. Skola izmaksājusi ap 70.000 latu.

Aktam sekoja goda mielasts ar runām un dziesmām. Vakarā izpārdotā zālē notika  plašs koncerts.

Lai jaunuzceltais izglītības templis būtu tā vieta, kur mūsu jaunatne varētu daiļa “izaugt tautas mīlestībā, īstā gara brīvībā”!

Mūsdienās cauri skolas teritorijai  iet gājēju un velobraucēju ceļš, kurš ved arī pāri  2018.gadā atklātajam jaunajam gājēju tiltam pāri Iecavas upei. 2016. gada pavasarī sabruka bezsaimnieka, tērauda trosēs iekārtā koka laipa, kas savienoja upes abus krastus jau kopš 1977. gada. Jaunais tilts ir veidots no betona un tērauda konstrukcijām, tas ir 7,1 m augsts un 35,57 m garš.

Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts, Garozas skola (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.638662, 23.945234 )