24.10.20

Aiviekstes ūdensdzirnavas (Aiviekstes HES)

                                                           

                                                                 (2018.gada foto)                                                               (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1925. gadā K. Zadde, E. Lūsis, F. Ansons iegūst savā īpašumā Šīrona ūdensdzirnavas. Blakus malšanai un koku zāģēšanai sāk ražot arī elektrību un piegādāt to tuvākās apkārtnes patērētājiem. Uzstādīta inženiera A. Zagavska izgatavotā jaunā 150 Zs turbīna. Noslēgts līgums elektrības Jēkabpils un Krustpils pilsētām.

1927. gada 19. jūlijā apstiprināti rūpniecības un tirdzniecības a/s “Aiviekste” dibinātāji — Kārlis Zadde, Eduards Lūsis, Fricis Jansons, Marija Muceniece, Jēkabs-Alfrēds Bērziņš, Valfrīds Vīgants. Ūdensdzirnavās elektroenerģiju ražo 65 kW ģeneratoros. Sabiedrība pa 15 kV elektropārvades līniju apgādā ar elektrību Jēkabpili, Krustpili, Krustpils dzelzceļa mezglu un garnizonu. Uzstādīti 4 transformatori. A/s pamatkapitāls Ls 100 000. 1928. gadā uzsākta aizsprostu celtniecība. 1928. gada 22. martā akciju kapitāls palielinās par Ls 100 000, bet 1928. gada 31. decembrī a/s bilance bija Ls 322 011.68. 1930. gada 7. februārī izlaistas jaunas akcijas Ls 400 000 kopsummā sakarā ar jaunās hidrocentrāles ēkas būves uzsākšanu. Par akcionāriem iestājas galvenie elektroenerģijas patērētāji — Jēkabpils un Krustpils pašvaldības.

1931. gadā no 23. līdz 26. aprīlim uzbūvētās hidrobūves sekmīgi iztur katastrofālus plūdus. 1931. gada 8. aprīlī noslēgts līgums ar inženieri P. Titmani par hidroelektrostacijas ēkas būvi, kura būvniecība sākas jau maijā un tiek pabeigti nākamā gada pavasarī. Kopējās izmaksas sastādīja Ls 819 908. Jūlijā iedarbina pirmo turbīnu, bet pēc diviem gadiem – otro turbīnu. No 1925. līdz 1935. gadam no vienkāršām lauku dzirnavām ar vienu 75 Zs turbīnu izveidots lielākais Latvijas HES ar apmēram 1000 Zs hidroturbīnu un 500 Zs termiskās rezerves jaudu.

1936. gadā uzsāk plostu ceļa izbūvi galvenajā aizsprostā un dzīvojamās ēkas darbiniekiem. Iegādāti 150 Zs un 500 Zs dīzeļmotori un tvaika lokomobile ar ģeneratoru hidroagregātu rezervēšanai. Noslēgts līgums par trešās 30 Zs hidroturbīnas piegādāšanu. Uzsākti sagatavošanas darbi trešās turbīnas uzstādīšanai. Paredzēta augstsprieguma elektropārvaldes līnijas  Zilāni-Drīksnas kūdras fabrika. Madonas pilsētu un Lubānas biezi apdzīvotās vietas pieslēdz elektriskajiem tīkliem. 1938. gadā Aiviekstes HES ir 3 hidroagregāti ar kopējo jaudu 1780 kW, dīzeļagregāts ar 416 kW un lokomobile ar 334 kW jaudu. Elektroenerģija tika realizēta Ābeļu, Krustpils, Medņu, Aiviekstes, Kalsnavas, Sāvienas, Cesvaines, Dzelzavas, Jaungulbenes, Vecgulbenes, Lubānas, Ļaudonas, Mārcienas, Lazdonas, Sarkaņu un Patkules pagastos, kā arī Jēkabpils, Krustpils, Madonas un Gulbenes pilsētās.  Ap 1942. gadu atsevišķas nepieciešamības gadījumos Aiviekstes HES tiek slēgta paralēldarbā ar “Ķeguma” tīklu caur Gulbeni.

1944. gada augustā daļēji tiek bojāta HES iekārta un elektropārvades līnijas. 1944. gada septembrī HES postījumi likvidēti, tiek atsākta elektroenerģijas ražošana. 1944. gada rudenī, sākoties cukurbiešu pārstrādes sezonai, elektroenerģija tiek pievadīta Krustpils cukurfabrikai.

No 1953. līdz 1954. gadam tiek veikta rekonstrukcija. 1966. gada 26.jūnijā avarē 1 hidroagregāts. 1967. gadā HES iekonservē rezervē. 1967. gada 7. oktobrī Aiviekstes HES noraksta un tiek uzsākta iekārtas demontāža. No 1970. līdz 1993. gadam HES mašīnzāles telpas izmanto Releju aizsardzības, automātikas un izolācijas dienesta laboratorijām un darbnīcām.

1990. gadā uzsāk sagatavošana darbus HES aizsprosta remontam un aizsargdambja, piebraucamā ceļa būve. 1991. gada 31. maijā uzsākti Aiviekstes HES atjaunošanas projektēšanas darbi. 1992. gada 10. augustā Latvenergo tehniskā sanāksmē nolemj Zviedrijas piedāvāto 500 kW hidroagregātu uzstādīt atjaunotajā Aiviekstes HES. Tiek uzsākts HES galvenā aizsprosta remonts, ieliets pirmais betons. 1994. gada 22. novembrī piepilda ūdenskrātuvi. Notiek hidroagregāta mehāniskā pārbaude tukšgaitā.  1994. gada 22. decembrī atjaunotais hidroagregāts nodots ekspluatācijā.

1996. gada 14. septembrī HES tiek iekļauts Eiropas Kultūras mantojuma objektu sarakstā “Eiropas Kultūras mantojums 19201940” un pie HES ēkas paceļ Eiropas Kultūras mantojuma karogu.

1998. gada 27. martā iedarbina un pieslēdz tīklam otro hidroagregātu. 2005. gada 29. decembrī saskaņā ar Latvenergo rīkojumu, HES nodots Latvenergo filiāles Daugavas HES valdījumā. 2014. gada jūlijā sākta galvenā aizsprosta rekonstrukcija. 

Adrese: Madonas novads, Kalsnavas pagasts, Aiviekste  (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.646177, 25.947598 )